Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zaniemyśl
Menu góra
Strona startowa Informacje Wybory WYBORY SAMORZĄDOWE Wybory przedterminowe Wójta Gminy Zaniemyśl
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory przedterminowe Wójta Gminy Zaniemyśl, bieżące, menu 1621 - BIP - Urząd Gminy Zaniemyśl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory przedterminowe Wójta Gminy Zaniemyśl

Wybory przedterminowe Wójta Gminy Zaniemyśl

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim

więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 7 października 2020 r. o liczbie mieszkańców Gminy Zaniemyśl według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszeń kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Zaniemyślu, zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Zaniemyślu, zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców oraz miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w przedterminowych wyborach wójta Gminy Zaniemyśl, zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.

więcej

druki zgłoszeniowe komitetu wyborczego wyborców w wyborach przedterminowych wójta/burmistrza/prezydenta miasta

więcej

druki zgłoszeniowe kandydata w wyborach przedterminowych wójta/burmistrza/prezydenta miasta

więcej

druki zgłoszeniowe dla kandydatów do terytorialnej/obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających/przedterminowych

więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

więcej

druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach przedterminowych wójta gminy Zaniemyśl

pdf

word

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 19 października 2020 r. o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zaniemyślu w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zaniemyśl zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.

więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 19 października 2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zaniemyśl zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.

więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 20 października 2020 r. dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Zaniemyślu oraz miejscu, dacie i godzinie losowania do składu tej komisji

więcej

Postanowienie Nr 277/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zaniemyślu

więcej

Postanowienie Nr 278/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zaniemyślu wyborach przedtermonowych Wójta Gminy Zaniemyśl zarządzonych na dzień 21 listopada 2020 r.

więcej

Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Zaniemyślu

(siedziba Komisji: 63-020 Zaniemyśl, ul. Średzka 9, pokój 103)

dyżury w zakresie rejestracji kandydatów na wójta:

27 października 2020 r. w godzinach 16:00 – 18:00

28 października 2020 r. w godzinach 16:00 – 18:00

29 października 2020 r. w godzinach 16:00 – 18:00

30 października 2020 r. w godzinach 19:00 – 24:00

 

Gminna Komisja Wyborcza w Zaniemyślu

 

Renata Wolska-Sadyś – Przewodniczący Komisji

Marzena Elżbieta Janeczko - zastępca Przewodniczącego Komisji

Marcin Baraniak

Honorata Jaskólska

Izabela Teresa Krzeminska

Agata Joanna Kubasiewicz

Paulina Majewska

Michał Majewski

Karolina Weronika Rogacz


 

Uchwała Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zaniemyśl (DZ.URZ.WOJ.2018.2775)

Nr XL/285/2018

Uchwała Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie podziału Gminy Zaniemyśl na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych (DZ.URZ.WOJ.2018.1904)

Nr XXXIX/278/2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 3 listopada 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zaniemyśl zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.

więcej

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zaniemyślu z dnia 5 listopada 2020 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zaniemyśl zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.

więcej

Postanowienie Nr 281/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zaniemyśl

więcej

Postanowienie Nr 282/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zaniemyśl zarządzonych na dzień 22 listopada 2020 r.

więcej

Postanowienie Nr 283/2020 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w gminie Zaniemyśl

więcej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 13 LISTOPADA 2020 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEDTERMINOWYCH WYBORÓW WÓJTA GMINY ZANIEMYŚL W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim

więcej

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2238)

więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim

 więcej

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim ( Dz.U. z 2021 r. poz. 121)

więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim

więcej

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 609)

więcej

 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim

więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim

więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim

więcej

Postanowienie nr 30/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Zaniemyślu

więcej

Postanowienie nr 32/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Zaniemyślu

więcej

Postanowienie nr 33/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Zaniemyślu

więcej

Postanowienie nr 34/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Zaniemyślu

więcej

Postanowienie nr 36/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Zaniemyślu

więcej

Postanowienie nr 37/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Zaniemyślu

więcej

WYNIKI WYBORÓW z dnia 13 czerwca 2021 r.

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 czerwca 2021 r. o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Zaniemyśl przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r.

więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II dotyczący terminu składania sprawozdań finansowych przez pełnomocników finansowych biorących udział w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Zaniemyśl

więcej

Postanowienie Nr 41/2021 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Zaniemyśl

więcej

Metryka

sporządzono
2020-10-07 przez Barbara Madajczak
udostępniono
2020-10-07 00:00 przez Madajczak Barbara
zmodyfikowano
2021-06-25 13:40 przez Madajczak Barbara
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
984
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.