Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zaniemyśl
Menu góra
Strona startowa Informacje Urząd Gminy Referat Finansowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Finansowy, bieżące, menu 1109 - BIP - Urząd Gminy Zaniemyśl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Finansowy

Referat Finansowy

Agnieszka Scheffler - Skarbnik Gminy pełniąca jednocześnie funkcję Kierownika Referatu (pok. 210)
Krystyna Rozmiarek - Główny Księgowy (pok. 205)
Izabela Krzeminska - stanowisko ds. księgowości i obsługi bankowej (pok. 203)
Renata Wolska - Sadyś - stanowisko ds. wymiaru podatków (pok.203)
Anna Skotarczak - stanowisko ds.podatku od środków transportowych i ewidencji działalności gospodarczej (pok. 207)
Zofia Szyc - stanowisko ds. księgowości i rozliczeń VAT (pok. 205)
 

Do zadań Referatu Finansów należy efektywne gospodarowanie finansami Gminy oraz prawidłowa rejestracja zdarzeń finansowych, a w szczególności:

 1. przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 2. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej Urzędu i Gminy;
 3. udzielenie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Urzędu i Gminy;
 4. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 5. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i bankiem wykonującym obsługę finansową;
 6. uruchamianie środków finansowych poszczególnych dysponentów budżetu Gminy;
 7. badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych, dotyczących: podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych;
 8. wymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych;
 9. księgowanie przypisów/odpisów i wpłat podatku: leśnego, rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami;
 10. windykacja i egzekucja zaległości w podatku: leśnym, rolnym, od nieruchomości oraz opłaty: za gospodarowanie odpadami, adiacenckiej, za zajęcia pasa drogowego;
 11. windykacja zaległości cywilno-prawnych wraz z przekazaniem dokumentacji Radcy prawnemu do dalszej egzekucji sądowej;
 12. obsługa księgowa i kasowa Urzędu wraz z prowadzeniem ksiąg rachunkowych Urzędu;
 13. obsługa księgowa Gminy wraz z prowadzeniem ksiąg rachunkowych Gminy;
 14. prowadzenie ksiąg inwentarzowych Urzędu i naliczanie umorzenia;
 15. wydawanie zaświadczeń o: niezaleganiu/zaleganiu w podatkach, liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych;
 16. rozliczanie scentralizowanego podatku vat na poziomie Urzędu i Gminy oraz sporządzanie
  dokumentacji wynikającej z tego rozliczenia;
 17. prowadzenie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej.

 

Metryka

sporządzono
2022-02-01 przez Agnieszka Scheffler
udostępniono
2022-02-01 00:00 przez Sikorski Adam
zmodyfikowano
2023-06-01 11:37 przez Sikorski Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
686
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.