Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zaniemyśl
Menu góra
Strona startowa Zgromadzenia i imprezy masowe Imprezy masowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Imprezy masowe, bieżące, menu 1514 - BIP - Urząd Gminy Zaniemyśl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Imprezy masowe

Imprezy masowe

IMPREZY MASOWE

Miejsce załatwiania spraw

Urząd Gminy Zaniemyśl, ul. Średzka 9, I piętro – pok. 212

Tel. (61) 28 57 580, wew. 32

Godziny pracy:

- w poniedziałki od 800 do 1600

- we wtorki, środy, czwartki i piątki od 700 do 1500

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami:

Zgodę właściciela (zarządcy) obiektu lub terenu, na którym ma odbywać się impreza.

Zgoda powinna zawierać ewentualne uwarunkowania wynikające z ustaw szczególnych zobowiązujących do przestrzegania przepisów związanych z ochroną dóbr kultury czy przyrody.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Urząd Gminy Zaniemyśl, ul. Średzka 9, I piętro – pok. 212

Tel. (61) 28 57 580, wew. 32

Godziny pracy:

- w poniedziałki od 800 do 1600

- we wtorki, środy, czwartki i piątki od 700 do 1500

Termin realizacji

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator winien złożyć wniosek nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 611 ze zm.). Organ wydaje zezwolenie, albo odmawia wydania zezwolenia w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja zostanie przesłana listem poleconym. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji – Urząd Gminy Zaniemyśl, pok. 107. Wówczas prosimy o podanie na wniosku nr telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji.

Opłaty

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu o wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu, a dowód zapłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu lub na konto:

Gmina Zaniemyśl nr 47 9076 0008 2002 0070 0098 0001

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu podania.

PODSTAWA PRAWNA

  • art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku poz. 267 ze zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 roku poz. 783 ze zm.)
  • ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 roku, poz.611 ze zm)

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji organu, o której mowa w art. 29 i w art. 32 wyżej wymienionej ustawy, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium w Poznaniu.

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Wójt Gminy Zaniemyśl wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie
    co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
  2. W przypadku zmiany terminu imprezy organizator ma obowiązek na 7 dni przed jej terminem zawiadomić o tym fakcie Wójta, Policję, Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe oraz Inspektorat Sanitarnego.
  3. Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 Organ kontroluje zgodność przebiegu imprezy masowej podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu. Organ może kontrolować zgodność przebiegu imprezy masowej nie będącej imprezą masową podwyższonego ryzyka z warunkami określonymi w zezwoleniu.

RORMULARZE:

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej WORD

PDF

Metryka

sporządzono
2016-02-16 przez Bożena Jaszkiewicz
udostępniono
2016-02-16 01:00 przez Barbara Madajczak
zmodyfikowano
2016-02-16 14:26 przez Barbara Madajczak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
597
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.