Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zaniemyśl
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, bieżące, menu 1363 - BIP - Urząd Gminy Zaniemyśl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr SO-11/0954/254/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Uchwała SO-11/0951/152/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zaniemyśl przedstawionego w uchwale budżetowej na 2023 rok

Uchwała Nr SO-11/0951/151/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaniemyśl

Uchwała SO-11/0951/746/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zaniemyśl przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

Uchwała SO-11/0952/255/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2023 rok

Uchwała SO-11/0957/255/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr SO-10/0954/197/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

 Uchwała Nr SO-10/0951/247/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaniemyśl

Uchwała SO-10/0951/246/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zaniemyśl przedstawionego w uchwale budżetowej na 2022 rok

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-09/0957/229/2021 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaniemyśl.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr S0-09/0952/229/2021 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-10/0951/709/2021  w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zaniemyśl przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

Uchwała Nr SO-10/0953/267/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Gminę Zaniemyśl Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

Uchwała Nr SO-10/0954/75/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Uchwała Nr SO-0952/64/10/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2021 rok

Uchwała Nr SO-0957/64/10/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr SO-0951/D/95/10/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zaniemyśl przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok

Uchwała Nr SO-0953/65/10/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 października 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Gminę Zaniemyśl informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020roku

Uchwała Nr SO-0954/25/10/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Uchwała Nr SO-0951/D/27/10/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Zaniemyśl przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr SO-095/P/42/10/Ln/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr SO-0952/55/10/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2020 rok

Uchwała Nr SO-0957/55/10/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr SO-0951/D/89/10/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zaniemyśl przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr SO-0953/55/10/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 września 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zaniemyśl informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Uchwała Nr SO-0951/P/30/10/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr SO-0951/D/19/10/Ln/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Zaniemyśl przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała Nr SO-0953/39/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 września 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zaniemyśl informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Uchwała Nr SO-0955/37/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Zaniemyśl z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2017

Uchwała Nr SO-0954/40/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Uchwała Nr SO-0951/D/37/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie opinii pozytywnej o możliwości sfinansowania deficytu

Uchwała Nr SO-0951/P/46/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr SO-0953/18/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 września 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłozonej przez Wójta Gminy Zaniemyśl informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Uchwała Nr SO-0951/P/24/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr SO-0951/D/15/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Zaniemyśl

Uchwała Nr SO-0952/28/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2017 rok

Uchwała Nr SO-0951/69/D//10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Zaniemyśl

Uchwała Nr SO-0957/28/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr SO-0953/24/12/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zaniemyśl informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Uchwała Nr SO-0951/D/24/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr SO-0951/D/24/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Zaniemyśl

Uchwała Nr 1/58/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2016r.

Uchwała SO-0957/47/10/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaniemyśl

Uchwała SO-0951/71/D/10/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Zaniemyśl

Uchwała SO-0952/14/10/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2016 rok

Uchwała Nr SO-0953/45/10/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zaniemyśl informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Uchwała Nr SO-0954/44/10/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2014 rok

Uchwała SO-0951/D/8/10/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Zaniemyśl

Uchwała Nr SO-0951/P/14/10/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaniemyśl

Uchwała SO-0957/53/10/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaniemyśl

Uchwała SO-0952/53/10/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2015 rok

Uchwała SO-0951/73/D/10/Ln/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Zaniemyśl

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-5/16/0952/2008 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Zaniemyśl na 2009 rok - pobierz

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-0951/7/16/2008 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Zaniemyśl - pobierz

Opinia Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie projektu budżetu na 2009r. - pobierz

Uchwała SO - 0951/39/P/18/2009 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Zaniemyśl - więcej

Uchwała SO - 0951/40/D/18/2009 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zaniemyśl - więcej

Uchwała SO - 0952/12/18/2009 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Zaniemyśl na 2010 rok - więcej

UchwałaSO - 0951/9/D/18/2010 z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego przez Gminę Zaniemyśl deficytu budżetu roku 2010 - więcej

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2010r. w Nr 0954/23/18/2010 sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym w dniu 19 kwietnia 2010r. sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2009 - więcej

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2010r. w Nr 0955/35/18/2010 sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Zaniemyśl z tytułu wykonania budzetu za rok 2009 - więcej

Uchwała Nr 21/1859/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 listopada 2010r. dot. Uchwały Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 października 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji,zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Zaniemyśl udzielonej dla publicznych przedszkoli,innych form wychowania przedszkolnego,szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego - więcej

Uchwała SO - 0951/73/D/18/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Zaniemyśl deficytu budżetu na 2011 rok więcej

Uchwała SO - 0952/I/18/18/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2011 rok więcej

uchwała SO - 0952/II/18/18/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaniemyśl więcej

Uchwała Nr SO - 0951/8/D/18/2011 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wyrazenia opinii o mozliwości sfinansowania przez Gminę Zaniemyśl deficytu budżetu roku 2011 - więcej

Uchwała Nr SO-0951/12/P/18/2011 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaniemyśl - więcej

Uchwała SO - 0951/92/D/18/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Zaniemyśl deficytu budżetu roku 2012 więcej

Uchwała SO - 0952/60/18/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na 2012 rok więcej

Uchwała SO - 0957/59/18/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaniemyśl więcej

Uchwała SO - 0951/18/D/18/2012 z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Zaniemyśl deficytu budżetu roku 2012 więcej

Uchwała SO - 0951/46/P/18/2012 z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaniemyśl więcej

Uchwała Nr SO - 0952/27/20/2012 z dnia 8 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Zaniemysl na 2013 rok więcej

Uchwała Nr SO - 0951/62/D/20/2012 z dnia 8 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o mozliwości sfinansowania przez Gminę Zaniemyśl deficytu budżetu roku 2013 więcej

Uchwała Nr SO - 0957/26/20/2012 z dnia 8 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaniemyśl więcej

Uchwała Nr SO.-0951/20/D/20/2013 z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Zaniemyśl deficytu budżetu roku 2013 więcej

Uchwała Nr SO.-0951/38/P/20/2013 z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zaniemyśl więcej

Uchwała Nr 7/365/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 marca 2013 roku dot. uchwały Nr XXIV/185/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl więcej

Uchwała Nr 14/745/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 lipca 2014r. dot. uchwały rady Gminy Zaniemyśl Nr XXXVII/271/2014 z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014 więcej

Metryka

sporządzono
2013-12-23 przez Agnieszka Scheffler
udostępniono
2013-12-23 00:00 przez Sikorski Adam
zmodyfikowano
2023-05-05 10:27 przez Sikorski Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
686
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.