Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zaniemyśl
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenia Wójta Gminy Zaniemyśl Zarządzenia Wójta Gminy Zaniemyśl kadencja 2006 - 2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Wójta Gminy Zaniemyśl kadencja 2006 - 2010, bieżące, menu 1318 - BIP - Urząd Gminy Zaniemyśl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Wójta Gminy Zaniemyśl kadencja 2006 - 2010

Zarządzenia Wójta Gminy Zaniemyśl kadencja 2006 - 2010

Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej w celu wskazania kandydata lub kandydatów na stanowisko pracy ds.wojskowych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 grudnia 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej,oceny stanu technicznego i klasyfikacji sprzętu OC

Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy,Bibliotece i Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w 2006r.

Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Zaniemyśl wysokości stawek ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną

Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/232/2005 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2006

Zarządzenie Nr 7A Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 9 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy.

Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lutego w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w obrębie Łękna

Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie odpłatności za wynajem autobusów szkolnych

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia w sprawie powołania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 marca 2007r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr III/25/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2007

Uzasadnienie - Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 2 kwietnia 2007r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 2 kwietnia 2007r. w sprawie oddania gruntu w dzierżawę

Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 18 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 kwietnia 2007r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Zaniemyśl do komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności

załacznik 1 i 2

Zarządzenie Nr 21 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr III/25/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2007

Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę str. 1 - str.2

Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/25/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2007

Uzasadnienie - Załącznik Nr 1 - Załącznik Nr 2 - Załącznik Nr 3 - Załącznik Nr 4

Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 maja 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 maja 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia str.1 - str.2

Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 maja 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej w celu wskazania kandydata lub kandydatów na stanowisko pracy ds.rolnictwa i łowiectwa w Referacie str.1 - str. 2

Zarządzenie Nr 28 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/25/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2007

Uzasadnienie - Załącznik Nr 1 - Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 czerwca 2007 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/25/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2007

Uzasadnieniezałącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 5 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 34 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przeszkola Samorzadowego w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakupu jednolitego stroju szkolnego - załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35

Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr III/25/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2007 Uzasadnienie Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 1 sierpnia 2007r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 2 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Gminy Zaniemyśl ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych - zał. Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5

Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 września 2007r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 września 2007r. w sprawie stosowania w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych "Regulaminu postępowania w sprawach o zamówieniach publicznych"

Zarządzenie Nr 41a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 września 2007r. w spraie powołania stałej komisji przetargowej w sprawach zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy zaniemyśl na rok 2007 - uzasadnienie - załącznik wydatki

Zarządzenie Nr 43 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 8 października 2007r. w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Zaniemyśl działki zabudowanej stacją uzdatniania wody we wsi Płaczki wraz z infrastrukturą

Zarządzenie Nr 44 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 października 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w dzierżawionym obiekcie – kompleksie nieruchomości położonych w Zaniemyślu przy ul.Plażowej.

Zarządzenie Nr 45 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2006 rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2007 - Uzasadnienie do Zarządzenia - zał. Nr 1 - zał. Nr 2 - zał. Nr 3 - zał. Nr 4

Zarządzenie Nr 46a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 8 listopada 2007r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej, o której mowa w art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249,poz.2104 z póź.zmianami)

Zarządzenie Nr 47 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie projektu budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2008: załącznik Nr 1 - projekt uchwały wraz z załącznikami i objaśnieniami, załącznik Nr 2 - informacja o stanie mienia komunalnego, załącznik Nr 3 - prognoza długu Gminy Zaniemysl na 2008 rok i lata następne

Zarządzenie Nr 48 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 49 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr III/205/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2007 - załączniki - Nr 1 - 2 - 3 - 4

Zarządzenie Nr 50 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy,Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji, w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Kępie Wielkiej,Czarnotkach i Zaniemyślu oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 52 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie utworzenia formacji ochrony cywilnej - załaczniki - Urząd Gminy pokój 218

Zarządzenie Nr 53 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zamiany uchwały Nr III/25/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2007

Zarządzenie Nr 54 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji, w Ochotniczych Strażach Pożarnych w: Kępie Wielkiej, Czarnotkach i Zaniemyslu oraz w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 54a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 55 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2007 - zał. Nr 1 - pobierz, zał. Nr 2 - pobierz, zał. Nr 3 - pobierz

Zarządzenie Nr 56 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 3 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2008 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 3 stycznia 2008r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy

Zarządzenie Nr 58 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 stycznia 2008r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zamówień publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 59 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie powołania członka komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 60 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr 62 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania kryzysowego - załączniki dostepne w Urzędzie Gminy pokój 218 - sprawę prowadzi P. Ryszard Paszek )

Zarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie powołania Aliny Sobkowiak na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej wza 2007 rok

Zarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie zarządzania Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zaniemyslu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem pracowników

Zarządzenie Nr 66 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008 - załącznik do Zarządzenia Nr 67

Zarządzenie Nr 68 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złozonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w 2008 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 69 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu osobowego Autosan, nr rejestr. PZT 8719, stanowiącego mienie komunalne

Zarządzenie Nr 70 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie sprzedaży zdemontowanych płyt chodnikowych oraz krawężników z terenów stanowiących mienie komunalne

Zarządzenie Nr 71 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2008 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 72 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarządzenie Nr 73 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 74 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w kompleksie nieruchomości położonych w Zaniemyślu przy ul. Plażowej

Zarządzenie Nr 75 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu

ZarządzenieNr 76 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 lutego 2008r. sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008 - załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76

Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 marca 2008r. w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok - zał. Nr 1, zał. Nr 2

Zarządzenie Nr 78 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 marca 2008r. w sprawie pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań związanych z realizacją projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Zarządzenie Nr 79 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2008 rok

Zarządzenie Nr 80 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Zaniemysl w maju 2008r.

Zarządzenie Nr 81 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2008 w zakresie działalności w dziedzinie nauki,edukacji,oświaty i wychowania,poprzez organizację i prowadzenie alternatywnnych form opieki i wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk nie faworyzowanych z Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 05.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 83 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 05.05.2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 84 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 7 maja 2008r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego oraz pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do podejmowania działań związanych z realizacją projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

Zarządzenie Nr 85 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008 - załączniki Nr 1 - pobierz, Nr 2 - pobierz, Nr 3 - pobierz

Zarządzienie Nr 86 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 27 maja 2008r. w sprawie przekazania samochodów pożarniczych

Zarządzenie Nr 87 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 27 maja 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w 2008 roku w zakresie nauki,edukacji,oświaty i wychowania

Zarządzenie Nr 88 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008 - zał. Nr 1 pobierz

Zarządzenie Nr 89 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej sprzętu pływającego

Zarządzenie Nr 90 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów i trawników wodą z wodociągów gminnych w godz. 6.00 do 22.00

Zarządzenie Nr 91 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie odwołania wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów i trawników wodą z wodociągów gminnych w godzinach od 600 do 2200

Zarządzenie Nr 92 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 04 czerwca 2007 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 93 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2008r.

Zarządzenie Nr 94 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 96 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Czarnotki

Zarządzenie Nr 97 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 98 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 99 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Zaniemyśl sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska

Zarządzenie Nr 100 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 101 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008 - załącznik Nr 1 ( pobierz )

Zarządzenie Nr 102 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników - załącznik Nr 1 do Zarządzenia - pobierz

Zarządzenie Nr 103 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową gminy

Zarządzenie Nr 104 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także wydawania decyzji w tych sprawach

Zarządzenie Nr 105 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych

Zarządzenie Nr 106 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008 - załącznik Nr 1 - pobierz

Zarządzenie Nr 107 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 22 września 2008r. w sprawie przekazania samochodu pożarniczego

Zarządzenie Nr 108 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008 - załączniki: Nr 1 - Nr 2 - Nr 3

Zarządzenie Nr 109 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 września 2008r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2008 rok

Zarządzenie Nr 110 Wójta Gminy zaniemyśl z dnia 13 października 2008r. w sprawieustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Zaniemyśl w listopadzie 2008 r.

Zarządzenie Nr 111 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr 112 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - Załączniki: Nr 1 projekt uchwały Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie projektu budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2009 w tym: dochody budżetu Gminy na 2009 rok - zał. Nr 1 do projektu uchwały; wydatki budżetu Gminy na 2009 rok - zał. Nr 2 do projektu uchwały; dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku - zał. Nr 3 do projektu uchwały; dochody i wydatki w 2009 roku zwiazane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zał. Nr 4 do projektu uchwały; wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - zał. Nr 5 do projektu uchwały; przychody i rozchody - zał. Nr 6 do projektu uchwały; zakres i kwota dotacji celowej dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w roku 2009 - zał. Nr 7 do projektu uchwały; zestawienie zbiorcze - zał. Nr 8 do prjektu uchwały; plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zał. Nr 9 do projektu uchwały; Nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego; Nr 3 - Prognoza kwoty długu Gminy Zaniemyśl na 2009 rok i lata następne

Zarządzenie Nr 113 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2009 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 114 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2009 w zakresie działalności w dziedzinie nauki,edukacji,oświaty i wychowania, poprzez organizację i prowadzenie alternatywnych form opieki i wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk nie faworyzowanych z Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 115 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej,oceny stanu technicznego i klasyfikacji sprzętu OC

Zarządzenie Nr 116 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie przekazania samochodu pożarniczego

Zarządzenie Nr 117 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008: załaczniki Nr 1 - Nr 2 - Nr 3 - Nr 4

Zarządzenie Nr 118 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 119 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Zaniemyslu

Zarządzenie Nr 120 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008 - załączniki: Nr 1 - Nr 2 - Nr 3

Zarządzenie Nr 121 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 122 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 123 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 124 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wydzierżawienia w drodze rokowań nieruchomości położonej w Zaniemyślu przy ul. Topolowej - załącznik

Zarządzenie Nr 125 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złozonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w 2009 roku w zakresie nauki,edukacji,oświaty i wychowania

Zarządzenie Nr 126 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złozonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w 2009 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 127 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy,Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji

Zarządzenie Nr 128 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych w Urzędzie Gminy Zaniemyśl i Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zarządzenie Nr 129 Wójta Gminy Zaniemysl z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemysl na rok 2008 - załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 130 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2008r.

Zarządzenie Nr 131 Wójta Gminy Zaniemysl z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2009 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie działalności w dziedzinie nauki,edukacji,oświaty i wychowania

Zarządzenie Nr 132 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 9 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 133 Wójta Gminy Zaniemysl z dnia 13 stycznia 2009r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Zaniemyśl Pana mgr inż. Dariusz Tomaszewskiego

Zarządzenie Nr 134 Wójta Gminy z dnia 13 stycznia 2009r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w sprawach publicznych

Zarządzenie Nr 135 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2009 rok

Zarządzenie Nr 136 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli - załącznik do Zarządzenia - pobierz

Zarządzenie Nr 137 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 138 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji Naboru oraz ustalenie regulaminu pracy Komisji Naboru w celu wskazania kandydata lub kandydatów na stanowisko urzędnicze: referent w Referacie Infrastruktury

Zarządzenie Nr 139 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji Naboru oraz ustalenie regulaminu pracy Komisji Naboru w celu wskazania kandydata lub kandydatów na stanowisko urzędnicze: księgowa w Referacie Finansowym

Zarządzenie Nr 140 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 stycznia 2009r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 141 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy zaniemyśl

Zarządzenie Nr 142 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu lub szkoleniu pożarniczym - załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5

Zarządzenie Nr 143 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie stosowania w Urzędzie Gminy "Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne"

Zarządzenie Nr 144 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu pracowników Urzędu Gminy Zaniemyśl - załączniki Nr 1, Nr 2

Zarządzenie Nr 145 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Zaniemyśl oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w gminnych jednostkach organizacyjnych"

Zarządzenie Nr 146 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - ( sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2008r. - więcej )

Zarządzenie Nr 147 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2009 rok

Zarządzenie Nr 148 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Zarządzenie Nr 149 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - pobierz załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3

Zarządzenie Nr 150 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 151 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Śnieciskach oraz Szkoły Podstawowej w Czarnotkach - załącznik do Zarządzenia

Zarządzenie Nr 152 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Zaniemyśl do komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Śnieciskach oraz Szkoły Podstawowej w Czarnotkach

Zarządzenie Nr 153 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 154 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 5 maja 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 155 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 5 maja 2009r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaniemyśl na nieruchomości stanowiące własność Rolniczego Spółdzielczego Śnieciska

Zarządzenie Nr 156 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 6 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - załącznik - więcej

Zarządzenie Nr 157 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 8 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - Regulamin - więcej; załączniki do Regulaminu - wniosek o udzielenie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe i umowa o pożyczkę z ZFŚS - więcej; wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego/zapomogi - więcej

Zarządzenie Nr 158 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 11 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 159 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 15 maja 2009r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 160 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 15 maja 2009r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu oraz odbioru inwestycji p.n."przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki"

Zarządzenie Nr 161 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 25 maja 2009r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 162 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 25 maja 2009r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 163 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3

Zarządzenie Nr 164 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - załaczniki Nr 1, Nr 2, Nr 3

Zarządzenie Nr 165 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 166 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego Gminy Zaniemyśl

ZarządzenieNr 167 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie powołania stałek komisji przetargowej, celem przeprowadzenia przetargów na wydzierżawienie nierychomości

Zarządzenie Nr 168 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, celem przeprowadzenia przetargów na zbywanie nieruchomości

Zarządzenie Nr 169 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2009 rok - załączniki Nr 1, Nr 2

Zarządzenie Nr 170 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarke finansową gminy

Zarządzenie Nr 170a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2009 w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych

Zarządzenie Nr 171 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 07 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 172 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 07 lipca 2009r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 173 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 07 lipca 2009r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 173a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 174 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 08 lipca 2009r w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - załączniki Nr 1 ,

Zarządzenie Nr 175 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 lipca 2009r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 176 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 23 lipca 2009r w sprawie dni wolnych od pracy w 2009 roku - załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 177 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009: załaczniki Nr 1, Nr 2

Zarządzenie Nr 178 Wójta Gminy Zaniemyśl w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową projektu pt. "Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Zarządzenie Nr 179 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 180 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 181 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości czynszu za najem lokali użytkowych

Zarządzenie Nr 182 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 września 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 183 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 września 2009r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową projektu pt. "Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy jeziorze E. Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo - jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Zarządzenie Nr 184 Wójta Gminy Zaniemysl z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 185 Wójta Gminy Zaniemysl z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Zaniemysl na 2009 rok

Zarządzenie Nr 186 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 wrzesnia 2009r. w sprawie dodatkowych przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową operacji "Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Zarządzenie Nr 187 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy zaniemyśl na rok 2009 - załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3

Zarządzenie Nr 188 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 października 2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zadawczo - odbiorczej w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 189 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 178 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową projektu pt."Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Zarządzenie Nr 189a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 października 2009r. w sprawie powołania dyrektora instytucji kultury

ZarządzenieNr 190 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie projektu budżetu Gminy Zaniemyśl na 2010 rok ( załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11 oraz informacja o stanie mienia komunalnego - pobierz, zestawienie zbiorcze mienia komunalnego - prognozowane dochody na 2010 rok - pobierz, obiekty komunalne na dzień 31.10.2009r. - pobierz , prognoza kwoty długu Gminy zaniemyśl na 2010 rok i lata następne - pobierz )

Zarządzenie Nr 191 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3

Zarządzenie Nr 192 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zzadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2010 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 193 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2009r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2010 w zakresie działalności w dziedzinie nauki,edukacji i wychowania, poprzez organizację i prowadzenie alternatywnych form opieki i wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk nie faworyzowanych z Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 193a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 166 z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i dyrektorów jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 194 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - załączniki Nr 1, Nr 2

Zarządzenie Nr 195 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3

Zarządzenie Nr 195a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie dodatkowych przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Zarządzenie Nr 196 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złozonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w 2010 roku w zakresie nauki,edukacji,oświaty i wychowania

Zarządzenie Nr 197 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złozonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w 2010 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 198 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy

Zarządzenie Nr 199 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009: załącznik Nr 1 załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 199a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 września 2009 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową projektu pt."Budowa ścieźki pieszo - rowerowej przy jeziorze E. Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo - jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Zarządzenie Nr 199b Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 200 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2009 rok

Zarządzenie Nr 201 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr 202 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2010 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie działalności w dziedzinie nauki,edukacji,oświaty i wychowania

Zarządzenie Nr 203 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 11 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010 - załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 204 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2010 rok

Zarządzenie Nr 205 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie wyznaczenia osoby zastepującej do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 206 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród rocznych osobom kierującym instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zaniemyśl oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody

Zarządzenie Nr 206a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 września 2009 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową projektu pt."Budowa ścieźki pieszo - rowerowej przy jeziorze E. Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo - jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Zarządzenie Nr 207 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości

Zarządzenie Nr 208 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 209 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010 - załącznik Nr 1 do zarządzenia

Zarządzenie Nr 209a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 września 2009 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową projektu pt."Budowa ścieźki pieszo - rowerowej przy jeziorze E. Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo - jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Zarządzenie Nr 209b Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 września 2009 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową projektu pt."Budowa ścieźki pieszo - rowerowej przy jeziorze E. Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo - jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Zarządzenie Nr 209c Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 września 2009 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową projektu pt."Budowa ścieźki pieszo - rowerowej przy jeziorze E. Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo - jezdnym prowadzącym do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Zarządzenie Nr 210 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 211 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku

Zarządzenie Nr 212 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 maja 2010r. w sprawie powołania komisji do spraw odbiorów inwestycyjnych

Zarządzenie Nr 213 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 5 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 214 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 5 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 215 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010 - załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5

Zarządzenie Nr 216 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 217 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego - Powszechny Spis Rolny 2010r.

Zarządzenie Nr 218 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010 - załączniki Nr 1, Nr 2

Zarządzenie Nr 219 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemysl na rok 2010: załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3

Zarządzenie Nr 220 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 04 czerwca 2007 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 221 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010 - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3

Zarządzenie Nr 222 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia

Zarządzenie Nr 223 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie upowaznienia Kieronika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu do przekazywania informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłuźników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej

Zarządzenie Nr 224 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie upowaznienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 225 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Fertała - Dyrektorowi Zespołu szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 226 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemysl na rok 2010: załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3

Zarządzenie Nr 227 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 204 Wójta Gminy Zaniemysl z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Zaniemysl na 2010 rok: załączniki Nr 1 - 3

Zarządzenie Nr 228 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej: załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 229 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 230 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarzadzenie Nr 231 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 sierpnia 2010. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników. Załącznik - wniosek

Zarządzenie Nr 232 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 233 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010: załączniki Nr 1, Nr 2

Zarządzenie Nr 234 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 3 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Zaniemyślu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny ( załącznik na stanowisku ds. obrony cywilnej i przeciwpożarowych - Urząd Gminy Zaniemyśl )

Zarządzenie Nr 235 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 września 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Zarządzenie Nr 236 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 września 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 237 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 września 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 238 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 września 2010r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 239 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 września 2010r. w sprawie odpłatności za wynajem autobusu szkolnego

Zarządzenie Nr 240 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010 - załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4

Zarządzenie Nr 241 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia

Zarządzenie Nr 242 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 wrzesnia 2010r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej trzech domków typu "BRDA" i ich wyposażenia

Zarządzenie Nr 243 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 października 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego trzech domków typu BRDA

Zarządzenie Nr 244 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne i socjalne

Zarządzenie Nr 245 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011 - 2025

Zarządzenie Nr 245a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 246 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie projektu budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2011 - Załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10

Zarządzenie Nr 247 Wójta Gminy Zaniemysl z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie ustalenia minimalnych wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości

Zarządznie Nr 248 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 249 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010 - załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3

Metryka

sporządzono
2011-07-23 przez
udostępniono
2011-07-23 02:00 przez Barbara Madajczak
zmodyfikowano
2016-04-18 14:42 przez Barbara Madajczak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
477
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.