Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zaniemyśl
Menu góra
Strona startowa Zarządzenia Wójta Gminy Zarządzenia Wójta Gminy Zaniemyśl Zarządzenia Wójta Gminy Zaniemyśl kadencja 2010 - 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia Wójta Gminy Zaniemyśl kadencja 2010 - 2014, bieżące, menu 1381 - BIP - Urząd Gminy Zaniemyśl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia Wójta Gminy Zaniemyśl kadencja 2010 - 2014

Zarządzenia Wójta Gminy Zaniemyśl kadencja 2010 - 2014

Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2011 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2011 w zakresie działalności w dziedzinie nauki,szkolnictwa wyższego,edukacji,oświaty i wychowania, poprzez organizację i prowadzenie alternatywnych form opieki i wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk nie faworyzowanych z Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemysl w 2011 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w 2011 roku w zakresie nauki,szkolnictwa wyższego,edukacji,oświaty i wychowania

Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej, oceny stanu technicznego i klasyfikacji sprzętu OC

Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010

Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 grudnia 2010r. powołania Komisji Przetargowej w sprawach zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w sprawach zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Zaniemyślz dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010 - załącznik Nr 1 pobierz, załącznik Nr 2 pobierz

Zarządzenie Nr 12a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 204 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2010 rok

Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2011 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności w dziedzinie nauki,szkolnictwa wyższego,edukacji,oświaty i wychowania

Zarządzenie Nr 14a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty w Zaniemyślu do dokonywania kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Zaniemyśl dla publicznych przedszkoli,szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 18 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Zaniemyśl załącznik pobierz

Zarządzenie Nr 19a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Zaniemyśl oraz zasad jej koordynacji

Zarządzenie Nr 21 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 1 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011 - 2025 - załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 marca 2011r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz ostrzegania w Gminie Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 marca 2011r. w sprawie określenia zasad przekazywania do Urzędu Gminy Zaniemyśl przez jednostki organizacyjne Gminy Zaniemyśl dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Zarządzenie Nr 23 (a) Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Czarnotki

Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego koparko - ładowarki

Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2010 rokwięcej
Tabela Nr 2więcej
Tabela Nr 3więcej
Informacja o stanie mienia komunalnegowięcej
Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego - prognozowane dochody na 2011r.więcej
Obiekty komunalne - zestawienie w poszczególnych jednostkachwięcej
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemysl za rok 2010więcej
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyslu za rok 2010więcej

Zarzadzenie Nr 27 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 28 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej,celem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż koparko-ładowarki "Ostrówek - K162"

Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w ramach odszkodowania za przejęte grunty

Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy zaniemyśl z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 34 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Zaniemyśl oraz jednostkach organizacyjnych gminy

Zarządzenie Nr 34a Wójta Gminy Zaniemyśl w sprawie zmiany zarządzenia Nr 233a Wójta Gminy Zaniemyśl w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową projektu pt. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu:Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci i Strażnica OSP" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011 - 2025

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej

Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powołania komisji do spraw odbiorów inwestycyjnych

Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 26 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2wiecej

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemysl na rok 2011

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 40a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 233a Wójta Gminy Zaniemyśl w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Izba Pamięci i Strażnica OSP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego kotła C.O.

Zarządzenie Nr 41a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środka trwałego, stanowiącego własność Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 43 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 44 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniające Zarządzenie Nr 142 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej,który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Zarządzenie Nr 45 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej, celem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż kotła C.O.

Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - załącznik nr 1, załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 47 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia11 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 48 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia19 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej - załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 49 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 50 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie utworzenia pionu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Zaniemyśl - załącznik

Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Zarządzenie Nr 52 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 53 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zkup podręczników - wniosek

Zarządzenie Nr 54 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, celem przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości

Zarządzenie Nr 55 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, celem przeprowadzania przetargów na wydzierżawianie nieruchomości - załącznik

Zarządzenie Nr 56 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w sprawach zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 58 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

Załącznik Nr 1więcej
Załącznik Nr 2więcej

Zarządzenie Nr 59 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji najawnych o klauzuli "zastrzeżone"

Zarządzenie Nr 60 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011 - 2025

Zarządzenie Nr 62 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 września 2011r. w sprawie ogłoszenia nieruchomości do zbycia w drodze zamiany

Zarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Zarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Zarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 października 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 66 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 listopada 2011r.więcej

Zarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 października 201r. w sprawie przyznania dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej Zaniemyśl z siedzibą w Śnieciskach

Zarządzenie Nr 68 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyślwięcej
załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyślwięcej
załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 68więcej

Zarządzenie Nr 69 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie projektu budżetu Gminy Zaniemysl na rok 2012

uchwaławięcej
załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej
załącznik Nr 7więcej
załącznik Nr 8więcej
załącznik Nr 9więcej
załącznik Nr 10więcej

Zarządzenie Nr 70 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia18 listopada 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

Zarządzenie Nr 70a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 71 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w roku 2011

Zarządzenie Nr 72 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 73 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2012 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 74 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2012 w zakresie działalności w dziedzinie nauki,szkolnictwa wyższego,edukacji,oświaty i wychowania, poprzez organizacje i prowadzenie alternatywnych form opieki i wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk niefaworyzowanych z Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 75 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 76 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia grudnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w 2012 roku w zakresie działalności w dziedzinie nauki,szkolnictwa wyższego,edukacji,oświaty i wychowania

Zarządzenie Nr 77 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

Zarządzenie Nr 78 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 79 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Wójta w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 80 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzdetargowej

Zarządzenie Nr 81 Wójta Gminy zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej

Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej

Zarządzenie Nr 83 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2012 rok

Zarządzenie Nr 84 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012 rok

Zarządzenie Nr 85 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 86 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 25 stycznia 2012r. w dprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 87 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2012

załacznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej

Zarządzenie Nr 88 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 89 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 90 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 91 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr 92 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2011więcej
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2011więcej

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za okres od 1.01 do 31.12.2011r.

więcej
Informacja o stanie mienia komunalnegowięcej
Zestawienie zbiorcze mienia komunalnegowięcej
Obekty komunalne - zestawienie w poszczególnych jednostkach wg stanu na dzień 31.12.2011r.więcej

Zarzadzenie Nr 93 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 04 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

Zarzadzenie Nr 94 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 04 kwietnia 2012r. w sprawie udzielania nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 96 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przyznania dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej z siedzibą w Śnieciskach

Zarządzenie Nr 97 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 kwietnia 2012 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu oraz Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu - załącznik OGŁOSZENIE O KONKURSIE pobierz

Zarządzenie Nr 98 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 kwietnia 2012 w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 99 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 kwietnia 2012 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Zaniemyśl do komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu oraz Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 100 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2012

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Zarządzenie Nr 101 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powołania komisji do spraw odbiorów inwestycyjnych

Zarządzenie Nr 102 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 103 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 104 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu, załącznik do Zarządzenia - pobierz

Zarządzenie Nr 105 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 106 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Zaniemyśl do komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 107 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 108 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemysl na rok 2012

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej

Zarządzenie Nr 109 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zaniemyśl

załącznik do Regulaminu Organizacyjnego - schemat organizacyjnywięcej

Zarządzenie Nr 110 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.

Zarządzenie Nr 111 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 112 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu

Zarzadzenie Nr 113 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 04 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zanieniemyśl na rok 2012

załącznik nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej

Zarządzenie Nr 114 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 09 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie Nr 115 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 09 lipca 2012r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont organów podatkowych w Urzędzie Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 116 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarke finansową

Zarządzenie Nr 117 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 165 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Zaniemyśl"

Zarządzenie Nr 118 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - Wyprawka szkolna

Zarządzenie Nr 119 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2012

załącznik nr 1więcej
załącznik nr 2więcej
załącznik nr 3więcej

Zarządzenie Nr 120 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie odpłatności za wynajem autobusu szkolnego

Zarządzenie Nr 120a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

Zarządzenie Nr 121 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 września 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 122 Wójta Gminy Zaniemysl z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarke finansową

Zarządzenie Nr 123 Wójta Gminy Zaniemysl z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2012

załącznik nr 1więcej

Zarządzenie Nr 124 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 08 października 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 125 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 08 października 2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 126 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2012

załącznik nr 1więcej
załącznik nr 2więcej
załącznik nr 3więcej

Zarządzenie Nr 127 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1 do Zarządzeniawięcej
załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyślwięcej
załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyślwięcej

Zarządzenie Nr 128 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2013

projekt uchwaływięcej
załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej
załącznik Nr 7więcej
załącznik Nr 8więcej
załącznik Nr 9więcej
załącznik Nr 10więcej

Zarządzenie Nr 129 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajmowane lokale mieszkalne i socjalne

Zarządzenie Nr 130 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 04 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2013 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 131 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 04 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2013 w zakresie działalności w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, poprzez organizację i prowadzenie alternatywnych form opieki i wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk niefaworyzowanych z Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 132 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 04 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2013 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 133 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 04 grudnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2013 w zakresie działalności w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarządzenie Nr 134 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 05 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2012

załącznik Nr 1więcej

Zarządzenie Nr 134a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przekazania Zastępcy Wójta Gminy Zaniemyśl uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013.

Zarządzenie Nr 135 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2012

Zarządzenie Nr 136 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 02 stycznia 2013r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2013 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarządzenie Nr 136a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie zasad korzystania ze świetlicy Zespołu szkoły Podstawowej i Gimnazjum na potrzeby świetlicy środowiskowej przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 136 b Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujacych gospodarke finansową

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Zarządzenie Nr 137 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2013 rok

Zarządzenie Nr 138 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 stycznia 2013r.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do wynajęcia na rzecz dotychczasowych najemców

Zarządzenie Nr 139 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 140 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Zarządzenie Nr 140a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok

Zarządzenie Nr 141 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 142 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 143 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie podatków (nakazy płatnicze) na 2013 rok

Zarządzenie Nr 144 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy

Zarządzenie Nr 145 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 146 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ciągnika rolniczego marki Zetor 7211

Zarządzenie Nr 147 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie: zapewnienia okularów korygujących wzrok lub soczewek kontaktowych pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 148 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego samochodu pożarniczego "Star 244" z zabudową Jelcza typ 008

Zarządzenie Nr 149 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, celem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego marki „Zetor 7211”

Zarządzenie Nr 150 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2012więcej
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2012więcej
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyśluwięcej
Informacja o stanie mienia komunalnegowięcej
Zestawienie zbiorcze mienia komunalnego oraz prognozowane dochody na rok 2013więcej
Obiekty komunalne - zestawienie w poszczególnych jednostkach wg stanu na dzień 31.12.2012 rokuwięcej

Zarządzenie Nr 151 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowej, celem przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego „Star 244” z zabudową Jelcza typ 008

Zarządzenie Nr 152 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania komisji celem przejęcia pomieszczeń oraz przedmiotów nietrwałych w budynkach na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 153 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego „Star 244” z zabudową Jelcza typ 008.

Zarządzenie Nr 154 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji do spraw odbiorów inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic w Zaniemyślu.

Zarządzenie Nr 155 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji do spraw odbiorów inwestycji pn. „Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Polwica - plac zabaw dla dzieci”

Zarządzenie Nr 156 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnotkach

Zarządzenie Nr 156a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 6 maja 2013r. w sprawie dodatkowych przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową operacji "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Zarządzenie Nr 157 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013

załącznik nr 1więcej
załącznik nr 2więcej
załącznik nr 3więcej

Zarządzenie Nr 158 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2013r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż samochodu pożarniczego „Star 244” z zabudową Jelcza typ 008 i zbycia go w drodze rokowań

Zarządzenie Nr 159 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013

załącznik nr 1więcej

Zarządzenie Nr 160 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 161 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środka trwałego, stanowiącego własność Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 161a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 115 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 09 lipca 2012r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla organów podatkowych w Urzędzie Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 162 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 04 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013

załącznik Nr 1więcej

Zarządzenie Nr 162a Wójta Gminy Zaniemysl z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie przyznania dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej w Zaniemyślu z siedzibą w Śnieciskach

Zarządzenie Nr 163 Wójta Gminy Zaniemysl z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie dodatkowych przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową operacji "Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Polwica - plac zabaw dla dzieci" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zarządzenie Nr 164 Wójta Gminy Zaniemysl z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr 165 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 166 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie Nr 167 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 168 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Zarządzenie Nr 169 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji odbiorczej

Zarządzenie Nr 170 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 09 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziory Małe, ul. Doliwcowa i przyległe".

Zarządzenie Nr 171 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 sierpnia 2013 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 115 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 09 lipca 2012r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla organów podatkowych w Urzędzie Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 172 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom objętym rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r - Wyprawka szkolna

Zarządzenie Nr 173 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 173więcej

Zarządzenie Nr 174 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 5 września 2013r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 175 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 września 2013r. w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zwola ul. Majdańska i przyległe”

Zarządzenie Nr 176 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemysl na rok 2013

załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 176więcej
załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 176więcej
załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 176więcej

Zarządzenie Nr 177 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 07 października 2013r. w sprawie powołania komisji do spraw odbiorów inwestycji pn.

a) „Przebudowa ulicy Średzkiej w Zaniemyślu (Pakiet A),

b) „Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Zaniemyślu (Pakiet B)

Zarządzenie Nr 178 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 października 2013r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 179 Wójta Gminy Zaniemyśl w sprawie powołania komisji do spraw odbioru inwestycji pn. "Modernizacja drogi w Pigłowicach"

Zarządzenie Nr 180 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 22 października 2013r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu uzytkowego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 181 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 22 października 2013r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 182 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemysl na rok 2013

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Zarządzenie Nr 183 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2013r. w sprawie powołania komisji Przetargowej w sprawie zamówienia publicznego na "Dostawę energii elektrycznej"

Zarządzenie Nr 184 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 października 2013r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Oświaty w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 185 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 186 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie opracowania regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Zarządzenie Nr 187 Wójta Gminy Zaniemysl z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 188 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2014

załącznik Nr 1 do zarządzeniawięcej
załącznik Nr 1 do uchwaływięcej
załącznik Nr 2 do uchwaływięcej
załącznik Nr 3 do uchwaływięcej
załącznik Nr 4 do uchwaływięcej
załącznik Nr 5 do uchwaływięcej
załącznik Nr 6 do uchwaływięcej
załącznik Nr 7 do uchwaływięcej
załącznik Nr 8 do uchwaływięcej
załącznik Nr 9 do uchwaływięcej
załącznik Nr 10 do uchwaływięcej

Zarządzenie Nr 189 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013

Zarządzenie Nr 190 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 191 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2013r. w sprawieogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2014 w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, poprzez organizację i prowadzenie alternatywnych form opieki i wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk niefaworyzowanych z Gminy Zaniemyśl.

Zarządzenie Nr 192 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 193 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2014 w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarządzenie Nr 194 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013

załącznik Nr 1więcej

Zarządzenie Nr 195 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 196 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 196a Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przekazania Zastępcy Wójta Gminy Zaniemyśl uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2014.

Zarządzenie Nr 197 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013

Zarządzenie Nr 198 z dnia 02 stycznia 2014r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarządzenie Nr 199 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 07 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014r.

Zarządzenie Nr 200 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2014 rok

Zarządzenie Nr 201 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarzadzenie Nr 202 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Zaniemyśl prowadzenia określonych spraw Gminy Zaniemyśl

Zarzadzenie Nr 203 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2014 rok

Zarzadzenie Nr 204 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

załącznik nr 1więcej
załącznik nr 2więcej
załącznik nr 3więcej

Zarzadzenie Nr 205 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawach zamówień publicznych

Zarzadzenie Nr 206 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 207 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Gminy Zaniemyśl

Zarzadzenie Nr 208 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia

Zarzadzenie Nr 209 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

załącznik nr 1 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2013więcej
załącznik nr 2 - Zakład budżetowy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyśluwięcej
załącznik nr 3 - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2013więcej
załącznik nr 4 - informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r.więcej
załącznik nr 5 - informacja o stanie mienia komunalnegowięcej

Zarzadzenie Nr 210 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

załącznik nr 1więcej
załącznik nr 2więcej
załącznik nr 3więcej

Zarzadzenie Nr 211 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 07 kwietnia 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śnieciskach, załącznik do Zarządzenia więcej

Zarzadzenie Nr 212 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 07 kwietnia 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarzadzenie Nr 213 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 07 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Zaniemyśl do komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Śnieciskach

Zarzadzenie Nr 214 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 07 kwietnia 2014r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku

Zarzadzenie Nr 215 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia

Zarzadzenie Nr 216 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 05 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Zarzadzenie Nr 217 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 05 maja 2014r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Zaniemyśl prowadzenia określonych spraw w zakresie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu

Zarzadzenie Nr 218 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 09 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śnieciskach

Zarzadzenie Nr 219 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 09 maja 2014r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śnieciskach

Zarzadzenie Nr 220 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

Zarzadzenie Nr 221 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu oraz powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 222 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

załącznik nr 1więcej
załącznik nr 2więcej

Zarządzenie Nr 223 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 224 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 225 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 20 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 226 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

załącznik nr 1więcej
załącznik nr 2więcej

Zarządzenie Nr 227 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 04 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad przekazywania do Urzędu Gminy Zaniemyśl przez jednostki organizacyjne Gminy Zaniemyśl dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytioralnego ustawami

Zarządzenie Nr 228 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie wniesienia wkładu piniężnego i ojęcia z tego tytułu udziałów w Spółce "Zakład Gospodarki Odpadami" Spółka z o.o. w Jarocinie

Zarządzenie Nr 229 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie przyznania dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej Zaniemyśl z siedzibą w Śnieciskach

Zarządzenie Nr 230 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 115 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 09 lipca 2012r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla organów podatkowych w Urzędzie Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 231 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno - finansowe działalności oraz programu działania Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 232 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 233 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr 234 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 235 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 01 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Zarządzenie Nr 236 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 01 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 237 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 01 lipca 2014r. w sprawie udzielenia Pani Annie Zimmer Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyslu pełnomocnictwa szczególnego do wykonania Umowy Nr PS-II.946.75.2014.7 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"

Zarządzenie Nr 238 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 07 lipca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu do załatwiania spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny

Zarządzenie Nr 239 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 240 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

załącznik nr 1więcej
załącznik nr 2więcej
załącznik nr 3więcej
załącznik nr 4więcej

Zarządzenie Nr 241 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 242 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych"

załącznik do Zarządzenia Nr 242 wiecej

Zarządzenie Nr 243 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemysl na rok 2014

załącznik nr 1więcej
załącznik nr 2więcej
załącznik nr 3więcej
załącznik nr 4więcej

Zarządzenie Nr 244 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 165 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Zaniemyśl"

Zarządzenie Nr 245 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 19 września 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 246 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Zarządzenie Nr 247 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 09 października 2014r. w sprawie zasad udostępniania lokali i pomieszczeń stanowiących zasób Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 248 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 23 października 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Zarzadzenie Nr 249 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 23 października 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 250 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 23 października 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 251 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

załącznik nr 1więcej
załącznik nr 2więcej
załącznik nr 3więcej

Zarządzenie Nr 252 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

załącznik nr 1więcej

Zarządzenie Nr 253 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej

Zarządzenie Nr 254 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2015

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej
załącznik Nr 7więcej
załącznik Nr 8więcej
załącznik Nr 9więcej
załącznik Nr 10więcej

Zarządzenie Nr 255 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

załącznik Nr 1więcej

Zarządzenie Nr 256 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy zaniemyśl na rok 2014

załącznik Nr 1więcej

Zarządzenie Nr 257 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

Zarządzenie Nr 258 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Wójta ds. uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy

Zarządzenie Nr 259 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemysl w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 260 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2015 w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, poprzez organizację i prowadzenie alternatywnych form opieki i wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk niefaworyzowanych z Gminy Zaniemyśl

Zarządzenie Nr 261 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 262 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zaniemyśl w roku 2015 w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarządzenie Nr 263 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zaniemyślu

Zarządzenie Nr 264 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w treści zarządzenia Nr 251 Wójta Gminy Zaniemyśl w sprawie zmian w budżecie na rok 2014

Metryka

sporządzono
2010-12-06 przez Barbara Madajczak
udostępniono
2010-12-06 01:00 przez Barbara Madajczak
zmodyfikowano
2015-01-29 11:07 przez Barbara Madajczak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
388
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.