Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zaniemyśl
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy kadencja 2006 - 2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Gminy kadencja 2006 - 2010, bieżące, menu 1314 - BIP - Urząd Gminy Zaniemyśl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Gminy kadencja 2006 - 2010

Uchwały Rady Gminy kadencja 2006 - 2010

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/3/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr I/4/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr I/5/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji i określenia przedmiotu działania


Uchwała Nr II/6/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/8/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Uchwała Nr II/9/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2007 rok

Uchwała Nr II/10/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie dzierżawy gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr II/11/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia ceny za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele nierolne, stanowiących mienie komunalne Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr II/12/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie zbycia sieci gazowej wraz z przyłączami w miejscowości Czarnotki

Uchwała Nr II/13/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie wynagrodzenia Wójta

Uchwała Nr II/14/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie używania przez Wójta Gminy Zaniemyśl samochodu osobowego do celów służbowych

Uchwała Nr II/15/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zaniemyśl


Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006 rokuw sprawie wyboru Przewodniczacych Komisji Rady Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr III/17/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006 rokuw sprawie powołania składów osobowych komisji i określenia przedmiotu działania

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006 rokuw sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2007

Uchwała Nr III/19/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006 rokuw sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr III/20/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy

Uchwała Nr III/21/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/232/2005 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2006

Uchwała Nr III/22/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006 rokuw sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko-katolickiej pw. Św.Jadwigi we wsi Mądre z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Nr III/23/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006 rokuw sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko-katolickiej pw. Św.Marcina we wsi Śnieciska z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków. BIP str. 8

Uchwała Nr III/24/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Zaniemyśl na rok 2007. BIP str. 9

Uchwała Nr III/25/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2007


Uchwała Nr IV/26/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika Gminy Zaniemyśl - [ pobierz ]

Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej - [ pobierz ]

Uchwała Nr IV/28/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie udzielenie Gminie Kórnik pomocy finansowej - [ pobierz ]

Uchwała Nr IV/29/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały III/25/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2007 - [ pobierz ] uzasadnienie - [ pobierz ] zał.Nr 1- [ pobierz ] zał.Nr 2 - [ pobierz ] zał.Nr 3 - [ pobierz ] zał.Nr 4 - [ pobierz ] zał.Nr 5 [ pobierz ] zał.Nr 6 - [ pobierz ]

Uchwała Nr IV/30/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - [ pobierz ]

Uchwała Nr IV/31/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zaniemyślu - [ pobierz ]

Uchwała Nr IV/32/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie dobrowolnego wystąpienia Gminy Zaniemyśl ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski - [ pobierz ]

Uchwała Nr IV/33/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej - [ pobierz ] zał.Nr 1- [ pobierz ]

Uchwała Nr IV/34/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2007 roku - [ pobierz ]

Uchwała Nr IV/35/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Zaniemyśl Pana Krzysztofa Urbasa - [ pobierz ]


Uchwała Nr V/36/2007 z dnia 26 marca 2007r. w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zaniemyśl - [ pobierz ]

Uchwała Nr V/37/2007 z dnia 26 marca 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/25/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemysl na rok 2007 - [ pobierz ], zał. Nr 1 - [ pobierz ] zał. Nr 2 - [ pobierz ] zał. Nr 3 - [ pobierz ] zał. Nr 4 -[ pobierz ] zał. Nr 5 - [ pobierz ] zał. Nr 6 - [ pobierz ] zał. Nr 7 -[ pobierz ]

Uchwała Nr V/38/2007 z dnia 26 marca 2007r. w sprawie: wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008 oraz 2009 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miejscowości Zwola - Majdany i leśnictwo Łękno " - [ pobierz ]

Uchwała Nr V/39/2007 z dnia 26 marca 2007r. w sprawie: Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami oraz Programu Ochrony Środowiska - [ pobierz ], zał. Nr 1 - [ pobierz ], zał. Nr 2 - [ pobierz ]

Uchwała Nr V/40/2007 z dnia 26 marca 2007r. w sprawie: Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl - [ pobierz ]

Uchwała Nr V/41/2007 z dnia 26 marca 2007r. w sprawie: zawiadomienia Sekretarza Gminy Zaniemyśl Pani Bożeny Jaszkiewicz o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego - [ pobierz ]

Uchwała Nr V/42/2007 z dnia 26 marca 2007r. w sprawie: złożenia skargi Rady Gminy Zaniemyśl do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.I.4.0911-49/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 marca 2007 roku orzekające nieważność Uchwały Nr IV/35/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Zaniemyśl Pana Krzysztofa Urbasa - ze względu na istotne naruszenie prawa, doręczone w dniu 9 marca 2007 roku - [ pobierz ]


Uchwała Nr VI / 43 /2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zaniemyśl za wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za rok 2006 - [ pobierz ]


Uchwała Nr VII/44/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie zbycia sieci gazowej z przyłączami w miejscowości Brzostek, Wyszakowskie Huby i Pigłowice - [ pobierz ]

Uchwała Nr VII/45/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy letniskowo - mieszkaniowej w Jeziorach Małych ( obręb geodezyjny Łękno ) gm. Zaniemyśl -, mapa - [ pobierz ], analiza - [ pobierz ]

Uchwała Nr VII/46/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie przystapienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl w miejscowości Kępa Wielka - [ pobierz ]

Uchwała Nr VII/47/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru powierzchniowej eksploatacji kruszywa w miejscowości Zofiówka gm. Zaniemyśl

Uchwała Nr VII/48/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zaniemyśl na lata 2007 - 2015 - [ pobierz ], zał. do uchwały - [ pobierz ] zał. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zaniemyśl - [ pobierz ] ZASTĄPIONA UCHWAŁĄ NR III/23/2018 RADY GMINY ZANIEMYŚL Z DNIA 20 GRUDNIA 2018R.

Uchwała Nr VII/49/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - [ pobierz ]

Uchwała Nr VII/50/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko - katolickiej p.w. św. Jadwigi we wsi Mądre z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków - [ pobierz ]

Uchwała Nr VII/51/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko - katolickiej p.w. św. Marcina we wsi Śnieciska z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków - [ pobierz ]

Uchwała Nr VII/52/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Zaniemyśl i zwrotu kosztów ich podróży służbowych

Uchwała Nr VII/53/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Sołtysom Gminy Zaniemyśl - [ pobierz ]

Uchwała Nr VII/54/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy zaniemyśl na rok 2007 - [ pobierz ],zał. Nr 1 [ pobierz ],zał. Nr 2 [ pobierz ], zał. Nr 3 [ pobierz ], zał. Nr 4 [ pobierz ], zał. Nr 5 [ pobierz ], zał. Nr 6 [ pobierz ], zał. Nr 7 [ pobierz ], zał. Nr 8 [ pobierz ]

Uchwała Nr VII/55/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze - [ pobierz ]


Uchwała Nr VIII/56/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 września 2007r. w sprawie wyrażenia woli nabycia przez Gminę Zaniemyśl stacji uzdatniania wody we wsi Płaczki wraz z infrastrukturą

Uchwała Nr VIII/57/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 września 2007r. w sprawie zaopiniowania i potwierdzenia celowości realizacji i dofinansowania zadania przewidzianego do wykonania w roku 2008, zgłaszanego do dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Uchwała Nr VIII/58/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 września 2007r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zaniemyśl Nr XXI/164/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr VIII/59/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 września 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 dla Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr VIII/60/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 września 2007r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników

Uchwała Nr VIII/61/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2007 zał. Nr 1, zał. Nr 2, zał. Nr 3, zał. Nr 4, zał. Nr 5, zał. Nr 6, zał. Nr 7

Uchwała Nr VIII/62/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej na rok 2008

Uchwała Nr VIII/63/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 września 2007r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała Nr VIII/64/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 września 2007r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadania " Budowa ulic z kanalizacją deszczową - osiedla przy ul. Średzkiej w Zaniemyślu "


Uchwała Nr IX/65/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 października 2007r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 października 2007r. w sprawie zasad ustalania, poboru, terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 października 2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

Uchwała Nr IX/68/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 luty 2007 roku w sprawie udzielenia Gminie Kórnik pomocy finansowej

Uchwała Nr IX/69/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2007 - uzasadnienie - zał. Nr 1, zał. Nr 2, zał. Nr 3, zał. Nr 4


Uchwała Nr X/70/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2008 rok

Uchwała Nr X/71/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr X/72/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej na rok 2008

Uchwała Nr X/73/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia cennika usług realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zaniemyślu

Uchwała Nr X/74/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie opłat za usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Uchwała Nr X/75/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr X/76/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia " Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zaniemyśl w latach 2007 - 2032 "

załącznik - Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zaniemyśl w latach 2007 - 2032

Zał. nr 1 - Wzór „Karty Ewidencji Odpadu"

Zał. nr 2 - Wzór „Karty Przekazania Odpadu”

Zał. nr 4 – Wzór „Informacji o wyrobach zawierających azbest, 1) których wykorzystywanie zostało zakończone”

Zał. nr 5 – Tabela oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Zał. nr 6 - Wzór „Oznakowania dla miejsc zawierających azbest lub wyroby zawierające azbest”

Zał. nr 7 – Wykaz specjalistycznych firm zajmujących się usuwaniem bądź naprawą wyrobów zawierających azbest, posiadające koncesje wydane przez Starostę Średzkiego

Zał. nr 8 – Wzór „ Wniosku o dofinansowanie utylizacji odpadów zawierających azbest ”

Zał. nr 9 – Wzór „Ankiety informacyjnej w sprawie wyrobów zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania ”

Uchwała Nr X/77/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych przy ulicy Raczyńskiego w Zaniemyślu - mapa

Uchwała Nr X/78/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie współdziałania z Gminą Jarocin

Uchwała Nr X/79/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie odpłatności za usługi świadczone przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu

Uchwała Nr X/80/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Zaniemyśl Pani Bożeny Jaszkiewicz o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr X/81/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej


Uchwała Nr XI/82/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

Uchwała Nr XI/83/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 2010 dla Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XI/84/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2008 - 2015

Uchwała Nr XI/85/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XI/86/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie opinii dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w Zaniemyślu - Łęknie

Uchwała Nr XI/87/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy

Uchwała Nr XI/88/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

Uchwała Nr XI/89/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia na rok 2008 " Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaniemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy

Uchwała Nr XI/90/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Grzelakowi - Radcy Prawnemu

Uchwała Nr XI/91/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Zaniemyśl do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.

Uchwała Nr XI/92/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Zaniemyśl na rok 2008

Uchwała Nr XI/93/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2007 - zał. Nr 1 - pobierz; zał. Nr 2 - pobierz; zał. Nr 3 - pobierz ; zał. Nr 4 - pobierz; zał. Nr 5 - pobierz ; zał. Nr 6 - pobierz; zał. Nr 7 - pobierz ; zał. Nr 8 - pobierz;

Uchwała Nr XI/94/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2008 -zał. Nr 1 - pobierz ; zał. Nr 2 - pobierz ; zał. Nr 3 - pobierz ; zał. Nr 4 - pobierz ; zał. Nr 5 - pobierz; zał. Nr 6 - pobierz; zał. Nr 7 - pobierz ; zał. Nr 8 - pobierz ; zał. Nr 9 - pobierz;


Uchwała Nr XII/95/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia przez Gminę Zaniemyśl sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska

Uchwała Nr XII/96/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/251/2006 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Zaniemyśl przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XII/97/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zaniemyśl

Uchwała Nr XII/98/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Uchwała Nr XIII/99/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 31 marca 2008r. w sprawie przeniesienia w trybie bezprzetargowym własności nieruchomości położonej w Zaniemyślu

Uchwała Nr XIII/100/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zaniemyśl na lata 2008 - 2012,

Uchwała Nr XIII/101/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008

zał. Nr 1, zał. Nr 2, zał. Nr 3, zał. Nr 4, zał. Nr 5, zał. Nr 6, zał. Nr 7, zał. Nr 8,

Uchwała Nr XIII/102/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 31 marca 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Zaniemyśl do Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, tworzącego Lokalną Grupę Działania w ramach IV LEADER w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu,

Uchwała Nr XIII/103/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Zaniemyśl, załacznik do Uchwały - pobierz

Uchwała Nr XIII/104/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą " Przebudowa ciągu dróg: gminnej nr 562935P i powiatowej nr 3738P na odcinku Zaniemyśl - Czarnotki" w ramach porozumienia o partnerstwie z Powiatem Średzkim,

Uchwała Nr XIII/105/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 31 marca 2008r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2008 roku


Uchwała Nr XIV/106/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zaniemyślu przy ul.Średzkiej

Uchwała Nr XIV/107/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zaniemyślu przy Plażowej

Uchwała Nr XIV/108/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia na rok 2008 "Rocznego programu Współpracy Gminy Zaniemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy"

Uchwała Nr XIV/109/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008 - załączniki: 1 - 2 - 3 - 4

Uchwała Nr XIV/110/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zaniemyśl za wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za 2007 rok


Uchwała Nr XV/111/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia woli nabycia przez Gminę Zaniemyśl nieruchomości położonej w Zaniemyślu przy ul.Dworcowej

Uchwała Nr XV/112/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych, położonych w Zaniemyślu

Uchwała Nr XV/113/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w Zaniemyślu przy ul.Topolowej

Uchwała Nr XV/114/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zgody na bezprzetargowe zawarcie przez Wójta Gminy Zaniemyśl kolejnych umów dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XV/115/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Uchwała Nr XV/116/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie przez Wójta Gminy Zaniemyśl kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Czarnotki

Uchwała Nr XV/117/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowo - letniskowego w Zwoli, gm.Zaniemyśl

Uchwała Nr XV/118/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko - katolickiej p.w. św.Jadwigi we wsi Mądre z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Nr XV/119/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko - katolickiej p.w. św. Marcina we wsi Śnieciska z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Nr XV/120/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko - katolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Zaniemyślu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Nr XV/121/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008 - załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7

Uchwała Nr XV/122/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Zaniemyśl


Uchwała Nr XVI/123/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 września 2008r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Zwola na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

Uchwała Nr XVI/124/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 września 2008r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Zaniemyśl

Uchwała Nr XVI/125/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 września 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Jarocin zadania publicznego p.n. " Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi " oraz zawarcia porozumienia

Uchwała Nr XVI/126/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 września 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała Nr XVI/127/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 września 2008r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - letniskowej w Jeziorach Małych, gm.Zaniemyśl

Uchwała Nr XVI/128/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 września 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Lubonieczek, gm.Zaniemyśl

Uchwała Nr XVI/129/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kępa Wielka na lata 2008 - 2015 - załącznik do Uchwały

Uchwała Nr XVI/130/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 września 2008r. w sprawie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XVI/131/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 września 2008r. w sprawie przekazania nieodpłatnie w drodze darowizny samochodu pożarniczego, stanowiącego własność Gminy na rzecz Gminy Wierzbinek

Uchwała Nr XVI/132/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008 - załaczniki Nr 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Uchwała Nr XVI/133/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 września 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadania "Budowa ulic z kanalizacją deszczową - osiedla przy ul.Średzkiej w Zaniemyślu"


Uchwała Nr XVII/134/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 października 2008r. w sprawie zaopiniowania i potwierdzenia celowości realizacji i dofinansowania zadania przewidzianego do wykonania w 2009 roku, zgłaszanego do dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Uchwała Nr XVII/135/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 października 2008r. w sprawie zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Łękno, stanowiącego własność Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XVII/136/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 października 2008r. w sprawie opłat za usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Uchwała Nr XVII/137/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 października 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Uchwała Nr XVII/138/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 października 2008r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Średzkiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi

Uchwała Nr XVII/139/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 października 2008r. w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na 2009 rok

Uchwała Nr XVII/140/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/2007 rady Gminy Zaniemyśl z dnia 3 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej na rok 2008

Uchwała Nr XVII/141/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej na rok 2009

Uchwała Nr XVII/142/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008 - załącznik: Nr 1 - Nr 2 - Nr 3 - Nr 4 - Nr 5 - Nr 6

Uchwała Nr XVII/143/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 października 2008r. w sprawie przyjęcia na 2009 rok "Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaniemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy


Uchwała Nr XVIII/144/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009,

Uchwała Nr XVIII/145/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2009 rok,

Uchwała Nr XVIII/146/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Zwola – Majdany – Łękno”,

Uchwała Nr XVIII/147/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008 - załączniki Nr 1 - Nr 2 - Nr 3 - Nr 4 - Nr 5 - Nr 6 - Nr 7

Uchwała Nr XVIII/148/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy,

Uchwała Nr XVIII/149/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia woli wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – sygn. akt II/Po 601/07 oraz udzielenie pełnomocnictwa,

Uchwała Nr XVIII/150/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu Rady Powiatu w Śremie w sprawie przekształcenia Szpitala w Śremie w wyniku, którego nastąpi likwidacja Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy,

Uchwała Nr XVIII/151/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Moje Boisko – Orlik 2012",

Uchwała Nr XVIII/152/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont i przebudowa drogi gminnej Winna – Łękno na odcinku 1853 mb”


Uchwała Nr XIX/153/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XIX/154/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zbycia sieci gazowej wraz z przyłączami w miejscowości Jaszkowo

Uchwała Nr XIX/155/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie nadania ulic i nazwy osiedla w miejscowości Łękno

Uchwała Nr XIX/156/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych


Uchwała Nr XX/157/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Zaniemyśl na rok 2009

Uchwała Nr XX/158/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 - załącznik Nr 1

Uchwała Nr XX/159/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/2007 z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej na rok 2008

Uchwała Nr XX/160/2008 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2008 - załączniki Nr 1 - Nr 2 - Nr 3 - Nr 4 - Nr 5

Uchwała Nr XX/161/2008Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - załączniki Nr 1 - Nr 2 - Nr 3 - Nr 4 - Nr 5 - Nr 6 - Nr 7 - Nr 8 - Nr 9


Uchwała Nr XXI/162/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru powierzchniowej eksploatacji kruszywa w miejscowości Zofiówka,Gm.Zaniemyś nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego ( WN.I-4.0911-185/09 )

Uchwała Nr XXI/163/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXI/164/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XXI/165/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5


Uchwała Nr XXII/166/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/2009 z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXII/167/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2009r w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na okres 10 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Uchwała Nr XXII/168/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2009r w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i przejęcie na stan mienia komunalnego Gminy Zaniemyśl nieruchomości położonych w miejscowości Zwola

Uchwała Nr XXII/169/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2009r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XXII/170/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2009r w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6

Uchwała Nr XXII/171/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2009r w sprawie okreslania zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zaniemyśl - zastąpiona uchwałą Nr XL/280/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2018r.

Uchwała Nr XXII/172/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2009r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zaniemyśl

Uchwała Nr XXII/173/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2009r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przeprowadzenia gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zagospodarowanie złóż gazu w rejonie Środy Wlkp. – w gminie Zaniemyśl


Uchwała Nr XXIII/174/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Lubonieczek

Uchwała Nr XXIII/175/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaniemyśl na nieruchomości stanowiące własność Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego Śnieciska

Uchwała Nr XXIII/176/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - załączniki: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5

Uchwała Nr XXIII/177/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zaniemyśl za wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za 2008 rok


Uchwała Nr XXIV/178/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Zaniemyśl kolejnych umów dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/179/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych, położonych w miejscowości Zwola

Uchwała Nr XXIV/180/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia przez Gminę Zaniemyśl nieruchomości z Zasobu Włąsności Rolnej Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Polwica

Uchwała Nr XXIV/181/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - Załączniki do Uchwały Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7

Uchwała Nr XXIV/182/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2010 środków stanowiący fundusz sołecki

Uchwała Nr XXIV/183/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla 17 Gmin - członków zawartego POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO w Jarocinie na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2019: Prognoza oddziaływania na środowisko - pobierz: 1, 2, 3 oraz Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami - pobierz: 1, 2

Uchwała Nr XXIV/184/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, obręb geodezyjny Łękno, w miejscowości Zofiówka

Uchwała Nr XXIV/185/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, ze zmianą w miejscowości Kępa Wielka

Uchwała Nr XXIV/186/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zabudowy mieszkaniowej, na działce nr ewid.314/1 w miejscowości Kępa Wielka, Gm. Zaniemyśl

Uchwała Nr XXIV/187/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 - 2010 rok


Uchwała Nr XXV/188/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 września 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu

Uchwała Nr XXV/189/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 września 2009r. w sprawie zaopiniowania i potwierdzenia celowości realizacji i dofinansowania zadania przewidzianego do wykonania w roku 2010, zgłaszanego do dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

Uchwała Nr XXV/190/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet Gminy w roku 2010 w zakresie zadania „Modernizacja systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Łęknie”

Uchwała Nr XXV/191/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz zaplanowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXV/192/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2009 rok: załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9

Uchwała Nr XXV/193/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 września 2009r. w sprawie„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zaniemyśl na lata 2009 – 2012”: załącznik - pobierz

Uchwała Nr XXV/194/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 września 2009r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaniemyśl,

Uchwała Nr XXV/195/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXV/196/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 września 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Zaniemyśl publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Uchwała Nr XXVI/197/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych przy ulicy Raczyńskiego w Zaniemyślu

Uchwała Nr XXVI/198/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Zaniemyśl należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 07 października 2008r.

Uchwała Nr XXVI/199/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/200/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/141/2008 z dnia 6 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej na rok 2009

Uchwała Nr XXVI/201/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy rzeczowej w 2010 roku

Uchwała Nr XXVI/202/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 - załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6

Uchwała Nr XXVI/203/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. w sprawie przyjęcia na 2010 rok „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaniemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy"

Uchwała Nr XXVI/204/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu

Uchwała Nr XXVI/205/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. w sprawie opłat za usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Uchwała Nr XXVI/206/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowo - letniskowego w Zwoli, gm.Zaniemyśl


Uchwała Nr XXVII/207/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

Uchwała Nr XXVII/208/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVII/209/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę mostu w miejscowości Jeziory Wielkie w ciągu drogi powiatowej

Uchwała Nr XXVII/210/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009: załączniki Nr 1 - pobierz, Nr 2 - pobierz, Nr 3 - pobierz, Nr 4 - pobierz, Nr 5 - pobierz, Nr 6 - pobierz, Nr 7 - pobierz, Nr 8 - pobierz,

Uchwała Nr XXVII/211/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m.Zwola - Majdany - Łękno"

Uchwała Nr XXVII/212/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Lubonieczek, gm.Zaniemyśl

Uchwała Nr XXVII/213/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012"

Uchwała Nr XXVII/214/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zaniemyśl: załącznik - pobierz


Uchwała Nr XXVIII/215/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zwola - załącznik do Uchwały

Uchwała Nr XXVIII/216/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl ze zmianami

Uchwała Nr XXVIII/217/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego obszaru powierzchniowej eksploatacji kruszywa w miejscowości Zofiówka,Gm.Zaniemyśl

Uchwała Nr XXVIII/218/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXVIII/219/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/191/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 14 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz zaplanowanych rozchodów budżetu Gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXVIII/220/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2009 ( Uchwała - word )

załączniki: pdf word
Nr 1 pobierz pobierz
Nr 2 pobierz pobierz
Nr 3 pobierz pobierz
Nr 4 pobierz pobierz
Nr 5 pobierz pobierz
Nr 6 pobierz pobierz
Nr 7 pobierz pobierz
Nr 8 pobierz pobierz
Nr 9 pobierz pobierz

Uchwała Nr XXVIII/221/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2010 ( Uchwała - word )

załączniki: pdf word
Nr 1 pobierz pobierz
Nr 2 pobierz pobierz
Nr 3 pobierz pobierz
Nr 4 pobierz pobierz
Nr 5 pobierz pobierz
Nr 6 pobierz pobierz
Nr 7 pobierz pobierz
Nr 8 pobierz pobierz
Nr 9 pobierz pobierz
Nr 10 pobierz pobierz
Nr 11 pobierz pobierz
Nr 12 pobierz pobierz

Uchwała Nr XXIX/222/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010 ( uchwała - word )

załączniki pdf word
Nr 1 pobierz pobierz
Nr 2 pobierz pobierz
Nr 3 pobierz pobierz
Nr 4 pobierz pobierz
Nr 5 pobierz pobierz

Uchwała Nr XXX/223/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXX/224/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie przez Wójta Gminy Zaniemyśl kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XXX/225/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXX/226/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXX/227/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - letniskowej w Jeziorach Małych, gm. Zaniemyśl ( Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2010r. Nr KN.I-4.0911-58/10 w sprawie Uchwały Nr XXX/227/2010 - pobierz )

Uchwała Nr XXX/228/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy rzeczowej w 2010r. w zakresie drogi powiatowej nr 3765P

Uchwała Nr XXX/229/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Średzkiemu pomocy rzeczowej w 2010r. w zakresie drogi powiatowej nr 3735P

Uchwała Nr XXX/230/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XXX/231/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010 ( uchwała - word )

załączniki pdf word
Nr 1 pobierz pobierz
Nr 2 pobierz pobierz
Nr 3 pobierz pobierz
Nr 4 pobierz pobierz
Nr 5 pobierz pobierz
Nr 6 pobierz pobierz
Nr 7 pobierz pobierz
Nr 8 pobierz pobierz

Uchwała Nr XXXI/232/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przeprowadzenia gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - zagospodarowanie złóż gazu w rejonie Środy Wlkp. - w gminie Zaniemyśl: Załączniki: Nr 1.1, Nr 1.2, Nr 1.3, Nr 2, Nr 3

Uchwała Nr XXXI/233/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy letniskowo - mieszkaniowej w Jeziorach Małych ( obręb geodezyjny Łękno ), gm. Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXI/234/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kępa Wielka

Uchwała Nr XXXI/235/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr XXXI/236/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 w sprawie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr XXXI/237/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego

Uchwała Nr XXXI/238/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010 ( uchwała word )

załączniki pgf word
Nr 1 pobierz pobierz
Nr 2 pobierz pobierz
Nr 3 pobierz pobierz
Nr 4 pobierz pobierz
Nr 5 pobierz pobierz
Nr 6 pobierz pobierz
Nr 7 pobierz pobierz
Nr 8 pobierz pobierz
Nr 9 pobierz pobierz
Nr 10 pobierz pobierz
Nr 11 pobierz pobierz

Uchwała Nr XXXI/239/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/204/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu

Uchwała Nr XXXI/240/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko ORLIK 2012" - zastąpiona uchwałą Nr XXIX/192/2017 z dnia 20.02.2017r.

Uchwała Nr XXXI/241/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2010 - 2013" dla Gminy Zaniemyśl - załacznik

Uchwała Nr XXXI/242/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 marca 2010 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2011 środków stanowiących fundusz sołecki


Uchwała Nr XXXII/243/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości rolnej, położonej w obrębie geodezyjnym Kępa Wielka,

Uchwała Nr XXXII/244/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Zaniemyślu przy ulicy Topolowej,

Uchwała Nr XXXII/245/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubonieczek, załącznik - więcej

Uchwała Nr XXXII/246/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Śrem do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008r.,

Uchwała Nr XXXII/247/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaniemyśl, należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie ( Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN.I-4.0911-116/10 z dnia 24 maja 2010r. - pobierz ),

Uchwała Nr XXXII/248/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Zaniemyśl dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na wykonanie tablicy upamiętniającej zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 70. Rocznicę Sowieckiej Zbrodni Ludobójstwa,

Uchwała Nr XXXII/249/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

 

Uchwała Nr XXXII/250/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

Uchwała Nr XXXII/251/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

Uchwała Nr XXXII/252/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010, ( Uchwała - word )

Uchwała Nr XXXII/253/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Zaniemyśl za wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za 2009 rok


Uchwała Nr XXXIII/254/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu: załącznik do Uchwały - pobierz

Uchwała Nr XXXIII/255/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie przez Wójta Gminy Zaniemyśl kolejnych umów dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XXXIII/256/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zaopiniowania i potwierdzenia celowości i dofinansowania zadania przewidzianego do wykonania w roku 2011, zgłaszanego do dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Uchwała Nr XXXIII/257/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zaopiniowania i potwierdzenia celowości i dofinansowania zadania przewidzianego do wykonania w roku 2010 zgłaszanego do dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Uchwała Nr XXXIII/258/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Zaniemyśl dla Gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na wykonanie cokołu betonowego obłożonego płytami granitowymi pod tablicę upamiętniającą zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 70. Rocznicę Sowieckiej Zbrodni Ludobójstwa

Uchwała Nr XXXIII/259/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zastąpiona uchwałą Nr XLIII/308/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.

Uchwała Nr XXXIII/260/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze zastąpiona uchwałą Nr XLIII/309/2018 z dnia 25 czerwca 2018r.

Uchwała Nr XXXIII/261/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010: załączniki do Uchwały Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9

Uchwała Nr XXXIII/262/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubonieczek: załącznik do Uchwały - pobierz

Uchwała Nr XXXIII/263/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zaniemyśl: załącznik do Uchwały - pobierz

Uchwała Nr XXXIII/264/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zwola: załącznik do Uchwały - pobierz

Uchwała Nr XXXIII/265/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2009: załącznik do Uchwały - pobierz , Bilans - pobierz, Rachunek zysków i strat - pobierz, Nota do rachunku - pobierz, wprowadzenie do sprawozdania - pobierz

Uchwała Nr XXXIII/266/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za 2009 rok: wprowadzenie do sprawozdania - pobierz, Bilans oraz Rachunek zysków i strat - pobierz, dodatkowe informacje i wyjaśnienia - pobierz

Uchwała Nr XXXIII/267/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok oraz I i II kwartał 2011 roku


Uchwała Nr XXXIV/268/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 13 września 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXIV/269/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 13 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę mostu w miejscowości Jeziory Wielkie w ciągu drogi powiatowej

Uchwała Nr XXXIV/270/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 13 września 2010r. w sprawie udzieleni pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3736P w miejscowości Śnieciska gm.Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXIV/271/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 13 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację projektu inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin, odcinek Zaniemyśl - Majdany" w ramach Programu Wieloletniego pn."Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"

Uchwała Nr XXXIV/272/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 13 września 2010r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Wyszakowo - Mądre na odcinku 2 395,0 mb"

Uchwała Nr XXXIV/273/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 13 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Zaniemyśl dla Gminy Bogatynia z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi

Uchwała Nr XXXIV/274/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010

załączniki  
Nr 1 pobierz
Nr 2 pobierz
Nr 3 pobierz
Nr 4 pobierz
Nr 5 pobierz
Nr 6 pobierz
Nr 7 pobierz
Nr 8 pobierz
Nr 9 pobierz
Nr 10 pobierz
Nr 11 pobierz
Nr 12 pobierz

Uchwała Nr XXXV/275/2010 Rady Gminy z dnia 25 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011

Uchwała Nr XXXV/276/2010 Rady Gminy z dnia 25 października 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Uchwała Nr XXXV/277/2010 Rady Gminy z dnia 25 października 2010r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/278/2010 Rady Gminy z dnia 25 października 2010r. w sprawie trybu udzielania dotacji,zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Zaniemyśl udzielonej dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego -

załącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji z budżetu Gminy Zaniemyśl.... pobierz

załącznik Nr 2 - Informacja o liczbie uczniów - pobierz

załącznik Nr 3 - Rozliczenie wykorzystania dotacji w roku - pobierz

Uchwała Nr 21/1859/2010 Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 listopada 2010r. - więcej

Uchwała Nr XXXV/279/2010 Rady Gminy z dnia 25 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tycg organizacji

Uchwała Nr XXXV/280/2010 Rady Gminy z dnia 25 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie przez Wójta Gminy Zaniemyśl kolejnych umów dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XXXV/281/2010 Rady Gminy z dnia 25 października 2010r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia przez Gminę Zaniemyśl z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieruchomości stanowiącej Wyspę Edwarda

Uchwała Nr XXXV/282/2010 Rady Gminy z dnia 25 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody Rady Gminy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Romanem Matelą


Uchwała Nr XXXVI/283/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaniemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2011 rok"

Uchwała Nr XXXVI/284/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010

załączniki  
Nr 1 pobierz
Nr 2 pobierz
Nr 3 pobierz
Nr 4 pobierz
Nr 5 pobierz
Nr 6 pobierz
Nr 7 pobierz
Nr 8 pobierz
Nr 9 pobierz
Nr 10 pobierz
Nr 11 pobierz

Uchwała Nr XXXVI/285/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Zaniemyśl na 2011 rok


 

Metryka

sporządzono
2013-07-26 przez
udostępniono
2013-07-26 00:00 przez Madajczak Barbara
zmodyfikowano
2022-02-23 11:42 przez Madajczak Barbara
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
573
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.