Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Zaniemyśl
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy kadencja 2010 - 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Gminy kadencja 2010 - 2014, bieżące, menu 1379 - BIP - Urząd Gminy Zaniemyśl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Gminy kadencja 2010 - 2014

Uchwały Rady Gminy kadencja 2010 - 2014

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr I/4/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji i określenia przedmiotu działania

Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie używania przez Wójta Gminy Zaniemyśl samochodu osobowego do celów służbowych - Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN.I-4.0911-3/11 z dnia 11 stycznia 2011r. więcej

Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/205/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r. w sprawie opłat za usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/96 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 21 grudnia 1996r. w sprawie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zaniemyślu

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/272/2010 Rady Gminy Zaniemysl z dnia 13 września 2010r. w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Wyszakowo - Mądre na odcinku 2 395,0 mb"

Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. "Zorganizowanie i nadzów nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objetych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi"

Uchwała Nr III/13/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2010

załącznik Nr 1pobierz
załącznik Nr 2pobierz
załącznik Nr 3pobierz
załącznik Nr 4pobierz
załącznik Nr 5pobierz
załącznik Nr 6pobierz
załącznik Nr 7pobierz
załącznik Nr 8pobierz

Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011 - 2025 - Uchwała Nr 2/135/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2011r. więcej

Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2011

załącznik Nr 1pobierz
załącznik Nr 2pobierz
załącznik Nr 3pobierz
załącznik Nr 4pobierz
załącznik Nr 5pobierz
załącznik Nr 6pobierz
załącznik Nr 7pobierz
załącznik Nr 8pobierz
załącznik Nr 9pobierz
załącznik Nr 10pobierz

Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Zaniemyśl nieruchomości położonych w miejscowości Łękno

Uchwała Nr IV/18/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i przejęcie na stan mienia komunalnego Gminy Zaniemyśl nieruchomości położonych w miejscowości Łękno

Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Czarnotki

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Zaniemyśl nieruchomości położonych w miejscowości Łękno

Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie przez Wójta Gminy Zaniemyśl kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w ramach odszkodowania nieruchomości położonych w miejscowości Zaniemyśl

Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego

Uchwała Nr IV/24/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735P Zaniemyśl – Sulęcin, odcinek Zaniemyśl – Majdany”, w zakresie – Zaniemyśl, ul. Raczyńskiego w km od 0+511,21 do 1+615,00

Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Sołtysom Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr IV/26/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Zaniemyśl oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr IV/27/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

załącznik Nr 1pobierz
załącznik Nr 2pobierz
załącznik Nr 3pobierz
załącznik Nr 4pobierz
załącznik Nr 5pobierz
załącznik Nr 6pobierz
załącznik Nr 7pobierz

Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pigłowice

Uchwała Nr V/31/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Łękno

Uchwała Nr V/32/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości połozonej w obrębie geodezyjnym Łękno

Uchwała Nr V/33/2011 Rady Gminy Zaniemysś z dnia 28 marca 2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

załącznik Nr 1pobierz
załącznik Nr 2pobierz
załącznik Nr 3pobierz
załącznik Nr 4pobierz
załącznik Nr 5pobierz
załącznik Nr 6pobierz
załącznik Nr 7pobierz
załącznik Nr 8pobierz

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 marca 2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody Rady Gminy Zaniemyśl na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Michałem Marciniakiem

Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Zaniemyśl oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015

Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2011r. w sprawie trybu,sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zaniemyśl oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3735P Zaniemyśl - Sulęcin, odcinek Zaniemyśl - Majdany”, w zakresie - Zaniemyśl, ul. Raczyńskiego w km od 0+511,21 do 1+615,00

Uchwała Nr VI/41/2011Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

załącznik Nr 1pobierz
załącznik Nr 2pobierz
załącznik Nr 3pobierz
załącznik Nr 4pobierz
załącznik Nr 5pobierz
załącznik Nr 6pobierz
załącznik Nr 7pobierz
załącznik Nr 8pobierz

Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zaniemyśl

Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2011r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2011r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami,klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki

Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/149/2004 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2004 rokuw sprawie przepisów porządkowych regulujących sprawę ograniczenia używania materiałów i artykułów pirotechnicznych tzw.widowiskowych na terenie Gminy Zaniemyśl - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN.I-4.4131-1-225/11 z dnia 29 czerwca 2011r.

Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 23 maja 2011r. w sprawie odstąpienia od przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2010r.

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Zaniemyśl za wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za 2010 rok

Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy Zaniemyśl w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr VIII/50/2011Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załacznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej
załącznik Nr 7więcej
załącznik Nr 8więcej

Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011 – 2025

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej

Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2012,

Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Zaniemyśl

Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zwola

Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Zaniemyśl kolejnych umów dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr VIII/56/2011Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za 2010 rok

bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r.więcej
rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.01.2010 - 31.12.2010więcej
dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finanowego za rok 2010więcej

Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu korzystania z Amfiteatru i przyległego terenu położonego w Zaniemyślu, przy ul. Plażowej

Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego położonego w Zaniemyślu przy ul. Poznańskiej - zastąpiona uchwałą Nr XXIX/192/2017 z dnia 20.02.2017r.

Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zaniemyśl - Załącznik: Plan Odnowy Miejscowości Zaniemyśl - więcej

Uchwała Nr VIII/60/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2010

bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r.więcej
rachunek zysków i strat wariant porównawczywięcej
dodatkowe informacje i wyjaśnienia do bilansuwięcej

Uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji i określenia przedmiotu działania

Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 – 2012 rok

Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 września 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Mądre 14

Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 września 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Zaniemyśl na rzecz najemcy

Uchwała Nr IX/65/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Zaniemyśl na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,

Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 września 2011r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Zwola na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

Uchwała Nr IX/67/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy dla spółek na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji na terenie Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

załącznik Nr 1pobierz
załącznik Nr 2pobierz
załącznik Nr 3pobierz
załącznik Nr 4pobierz
załącznik Nr 5pobierz
załącznik Nr 6pobierz

Uchwała Nr IX/69/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 września 2011r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyborów ławników

Uchwała Nr X/70/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych

Uchwała Nr X/71/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości - Uchwała Nr 22/1891/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 listopada 2011r.

Uchwała Nr X/72/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zaniemyśl lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

załącznik Nr 1pobierz
załącznik Nr 2pobierz

Uchwała Nr X/73/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

załącznik Nr 1pobierz
załącznik Nr 2pobierz
załącznik Nr 3pobierz
załącznik Nr 4pobierz
załącznik Nr 5pobierz
załącznik Nr 6pobierz
załącznik Nr 7pobierz
załącznik Nr 8pobierz

Uchwała Nr X/74/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011 – 2025

załącznik Nr 1pobierz
załącznik Nr 2pobierz
załącznik Nr 3pobierz
załącznik Nr 4pobierz

Uchwała Nr X/75/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

Uchwała Nr X/76/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZWOLA-V”

Uchwała Nr X/77/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

Uchwała Nr X/78/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 października 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/149/2004 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2004r. w sprawie: przepisów porządkowych regulujących sprawę ograniczenia używania materiałów i artykułów pirotechnicznych tzw. widowiskowych na terenie Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XI/79/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia projektu nr POKL.09.01.02-30-097/11 pod nazwą "Mała Akademia Sukcesu"

Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, załącznik

Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011- 2015, załącznik

Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Zaniemyśl

Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Zaniemyśl nieruchomości położonych w miejscowości Zwola

Uchwała Nr XII/84/2011Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Zaniemyśl na 2012 rok

Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej
załącznik Nr 7więcej
załącznik Nr 8więcej
załącznik Nr 9więcej
załącznik Nr10więcej

Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011 – 2025, załączniki

Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaniemyśl w miejscowości Śnieciska, załącznik

Uchwała Nr XII/89/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rolniczego położonego w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl, załącznik

Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie Aneksu Nr 3 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”

Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaniemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2012 rok”,

Uchwała Nr XIII/92/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie opłat za usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu,

Uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie powołania zespołu do spraw wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.,

Uchwała Nr XIII/94/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011r.w sprawie zmiany § 2 pkt. 2 uchwały Nr IV/26/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Zaniemyśl oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych,

Uchwała Nr XIII/95/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011,

Załącznik Nr 1więcej
Załącznik Nr 2więcej
Załącznik Nr 3więcej
Załącznik Nr 4więcej
Załącznik Nr 5więcej
Załącznik Nr 6więcej
Załącznik Nr 7więcej

Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011 – 2025,

Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011r.w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, załącznik do Uchwały - więcej

Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011r.uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl,

Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2012

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej
załącznik Nr 7więcej
załącznik Nr 8więcej
załącznik Nr 9więcej
załącznik Nr 10więcej

Uchwała Nr XIV/100/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

Uchwała Nr XIV/101/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Zwola,

Uchwała Nr XIV/102/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/82/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Zaniemyśl,

Uchwała Nr XIV/103/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Lubonieczek, obręb geodezyjny Kępa Wielka,

Uchwała Nr XIV/104/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 12 września 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiacego własność Gminy Zaniemyśl na rzecz najemcy,

Uchwała Nr XIV/105/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki,

Uchwała Nr XIV/106/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej

Uchwała Nr XIV/107/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

Uchwała Nr XV/108/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjecia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaniemyśl" na 2012 rok,

załącznikwięcej

Uchwała Nr XV/109/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2012

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej
załącznik Nr 7więcej
załącznik Nr 8więcej
załącznik Nr 9więcej

Uchwała Nr XV/110/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XV/111/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XV/112/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie – Jeziory Małe I etap – Doliwiec - Łękno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała Nr XV/113/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała Nr XV/114/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Uchwała Nr XVI/115/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Zaniemyśl

Uchwała Nr XVI/116/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego

Uchwała Nr XVI/117/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 3736P, w miejscowości Śnieciska, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 1,10 km”

Uchwała Nr XVI/118/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko - katolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Zaniemyślu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Nr XVI/119/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko - katolickiej p.w. św. Marcina w Śnieciskach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Nr XVI/120/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012r. w sprawie udzielenia dotacji parafii rzymsko - katolickiej p.w. św. Jadwigi w Mądrem z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Nr XVI/121/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2012

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej
załącznik Nr 7więcej
załącznik Nr 8więcej

Uchwała Nr XVI/122/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4wiecej

Uchwała Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2011

Uchwała Nr XVI/124/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 08 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za 2011 rok

Uchwała Nr XVII/125/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 05 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w Zaniemyślu i nieodpłatnego przeniesienia prawa własności udziałów na rzecz Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XVII/126/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 05 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia woli nabycia przez Gminę Zaniemyśl nieruchomości położonych w miejscowości Jeziory Małe, obręb geodezyjny Łękno

Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 05 czerwca 2012r. w sprawie uznania terenu za użytek ekologiczny

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej

Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 05 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Zaniemyśl na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych, ZASTĄPIONA UCHWAŁĄ NR XXXIX/278/2018 RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 26 lutego 2018r.

załącznik Nr 1więcej

Uchwała Nr XVII/129/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 05 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok

Uchwała Nr XVII/130/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 05 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Zaniemyśl za wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za 2011 rok

Uchwała Nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 lipca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Zaniemyśl kolejnych umów dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 lipca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostą Średzkim o powierzeniu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 lipca 2012r. sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2012 Uchwała Nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 lipca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej
załącznik Nr 7więcej
załącznik Nr 8więcej
załącznik Nr 9więcej
załącznik Nr 10więcej

Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 lipca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej

Uchwała Nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 lipca 2012r.w sprawie planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok oraz I i II kwartał 2013

Uchwała Nr XIX/136/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Uchwała Nr XIX/137/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawieudzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr ewid. 3736P, w miejscowości Śnieciska, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 0,692 km”

Uchwała Nr XIX/138/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2012

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej

Uchwała Nr XIX/139/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Uchwała Nr XIX/140/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pigłowice

Uchwała Nr XIX/141/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaniemyśl na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej

Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Zaniemyśl

Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Jeziory Wielkie

Uchwała Nr XIX/144/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XIX/145/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXI/146/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zaniemyśl na 2012 rok

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej
załącznik Nr 7więcej
załącznik Nr 8więcej

Uchwała Nr XXI/148/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej

Uchwała Nr XXI/149/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXI/150/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2012r. w sprawie Aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Porozumienia zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”

Uchwała Nr XXI/151/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zaniemyśl ZASTĄPIONA UCHWAŁĄ NR XL/285/2018 RADY GMINY ZANIEMYŚL Z DNIA 26 MARCA 2018R.

Uchwała Nr XXI/152/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyrażenia woli likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarnotkach

Uchwała Nr XXI/153/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Gminy Zaniemyśl na Sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu

Uchwała Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXII/155/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXII/156/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXII/157/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXII/158/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Uchwała Nr XXII/159/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXII/160/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL NA ROK 2013więcej

Uchwała Nr XXII/162/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie opłat za usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Uchwała Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu do organizowania pracy z rodziną

Uchwała Nr XXII/164/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zaniemyślu - powiązanie z Uchwałą Nr XXXV/236/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 września 2017r.

Uchwała Nr XXII/165/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lubonieczek

Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaniemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2013 rok”

Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Zaniemyśl na 2013 rok

Uchwała Nr XXII/168/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zaniemyśl na 2012 rok

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej
załącznik Nr 7więcej

Uchwała Nr XXII/169/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaniemyśl ze zmianą w miejscowości Śnieciska

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik do rozstrzgnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagwięcej

Uchwała Nr XXIII/170/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami

Uchwała Nr XXIII/171/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZWOLA – V” - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN.I-4131.1.186.2013.4 z dnia 28 marca 2013r.

Uchwała Nr XXIII/172/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej i obszaru rolniczego, położonych w miejscowości Śnieciska

Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Zaniemyśl w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć

Uchwała Nr XXIII/174/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2012

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej

Uchwała Nr XXIII/175/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Uchwała Nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2013

Uchwała Nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

Uchwała Nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/254/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu,

Uchwała Nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaniemyśl” na 2013 rok,

Uchwała Nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,

Uchwała Nr XXIV/181/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZWOLA – III”,

Uchwała Nr XXIV/182/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na realizację projektów inwestycyjnych pn. ”Rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr ewid. 3736P, w miejscowości Śnieciska” oraz pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr ewid. 2468P, Kórnik – Zaniemyśl, opracowanie projektu budowlano – wykonawczego”,

Uchwała Nr XXIV/183/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki,

Uchwała Nr XXIV/184/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej

Uchwała Nr XXIV/185/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013 - Uchwała Nr 7/365/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 marca 2013r.

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej

Uchwała Nr XXIV/186/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarnotkach

Uchwała Nr XXV/187/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 07 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej

Uchwała Nr 8/393/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 03 kwietnia 2013r. dot. Uchwały Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 07 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXV/188/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 07 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaniemyśl - Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09 kwietnia 2013r. Nr KN.I-4131.1.197.2013.4

Uchwała Nr XXV/189/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 07 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXV/190/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 07 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXV/191/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 07 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Uchwała Nr XXVI/192/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego,

Uchwała Nr XXVI/193/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 marca 2013r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXVI/194/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jaszkowie, gm. Zaniemyśl

Uchwała Nr XXVI/195/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubonieczku, przy drodze powiatowej nr 3735P, w gm. Zaniemyśl

Uchwała Nr XXVI/196/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Doliwcu, obręb Łękno w gm. Zaniemyśl

Uchwała Nr XXVI/197/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Polesiu, gm. Zaniemyśl

Uchwała Nr XXVI/198/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej
załącznik Nr 7więcej
załącznik Nr 8więcej

Uchwała Nr 9/520/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 kwietnia 2013r. dot. Uchwały Rady Gminy Zaniemyśl Nr XXVI/198/2013

Uchwała Nr XXVI/199/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Uchwała Nr XXVII/200/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Zaniemyśl, poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu

Uchwała Nr XXVII/203/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Uchwała Nr 12/679/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 maja 2013r.

Uchwała Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej

Uchwała Nr XXVIII/205/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyślu za rok 2012

załącznik do uchwaływięcej
wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r.więcej
wprowadzenie do bilansuwięcej
bilanswięcej
rachunek zysków i strat wariant porównawczywięcej

Uchwała Nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za 2012 rok

wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r.więcej
bilanswięcej
rachunek zysków i stratwięcej
dodatkowe informacje i wyjasnienia do sprawozdania finansowego za rok 2012więcej

Uchwała Nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zaniemyśl na rzecz najemcy

Uchwała Nr XXVIII/208/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXVIII/209/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie przez Wójta Gminy Zaniemyśl kolejnych umów dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XXVIII/210/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Zaniemyśl nieruchomości położonej w miejscowości Jaszkowo

Uchwała Nr XXVIII/211/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronie pomnika przyrody

Uchwała Nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zwola – V”

Uchwała Nr XXVIII/213/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013

załącznik Nr 1wiecej
załącznik Nr 2więcej
załacznik Nr 3więcej
załacznik Nr 4więcej
załacznik Nr 5więcej
załacznik Nr 6więcej
załacznik Nr 7więcej
załacznik Nr 8więcej
załacznik Nr 9więcej

Uchwała Nr XXVIII/214/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1wiecej
załącznik Nr 2więcej
załacznik Nr 3więcej

Uchwała Nr XXVIII/215/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określenia granic ich obwodów,

Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok oraz I i II kwartał 2014 roku,

Uchwała Nr XXVIII/217/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XXVIII/218/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Zaniemyśl za wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za 2012 rok

Uchwała Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zwola

Uchwała Nr XXIX/220/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl

Uchwała Nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej

Uchwała Nr XXIX/222/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Uchwała Nr XXX/223/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 października 2013r. w sprawie nadania nowych nazw ulic w miejscowości Jeziory Małe

Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 października 2013r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Zaniemyśl nieruchomości położonej w miejscowości Jaszkowo

Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013 - Uchwała Nr 23/1358/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2013r.

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej

Uchwała Nr XXX/226/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zaniemyśl oraz warunków i sposobu ich przyznawania - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.I-4131.1.484.2013.4 dnia 3 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 października 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji - Uchwała Nr 23/1329/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 listopada 2013r.

Uchwała Nr XXX/229/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXI/230/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

załącznik - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014więcej

Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie opłat za usługi komunale świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Zaniemyśl na 2014 rok

Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaniemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 rok”

Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013

Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zaniemyśl oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Uchwała Nr XXXII/237/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na rekonstrukcję nawierzchni drogi powiatowej Nr 3674P Słupia Wielka - Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXII/238/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na rekonstrukcję nawierzchni drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXII/239/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXII/240/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

załącznik Nr 1więcej

Uchwała Nr XXXII/241/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2013

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej

Uchwała Nr XXXII/242/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej

Uchwała Nr XXXII/243/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego

Uchwała Nr XXXII/244/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej

Uchwała Nr XXXII/245/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2014

Uchwała Nr XXXIII/246/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ZASTĄPIONA UCHWAŁĄ NR III/21/2018 RADY GMINY ZANIEMYŚL Z DNIA 20 GRUDNIA 2018R.

Uchwała Nr XXXIII/247/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego KN.I-4131.1.98.2014.4 z dnia 05 marca 2014r. ZASTĄPIONA UCHWAŁĄ NR III/20/2018 RADY GMINY ZANIEMYŚL Z DNIA 20 GRUDNIA 2018R.

Uchwała Nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; ZASTĄPIONA UCHWAŁĄ NR III/22/2018 RADY GMINY ZANIEMYŚL Z DNIA 20 GRUDNIA 2018R.

Uchwała Nr XXXIII/249/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji p.n.” Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe II etap – Łękno – Polwica” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Uchwała Nr XXXIII/250/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Zaniemyśl ze zmianą w miejscowości Jaszkowo - Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego KN.I-4131.1.74.2014.4 z dnia 05 marca 2014r.

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Uchwała Nr XXXIII/251/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Zaniemyśl ze zmianą w miejscowości Lubonieczek

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej

Uchwała Nr XXXIII/252/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz gruntów rolnych w Jaszkowie gm. Zaniemyśl - Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego KN.I-4131.1.104.2014.4 z dnia 05 marca 2014r.

Uchwała Nr XXXIII/253/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl - Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego KN.I-4131.1.105.2014.4 z dnia 05 marca 2014r.

Uchwała Nr XXXIII/254/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Doliwcu Leśnym, obręb geodezyjny Łękno, w gm. Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXIII/255/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rolniczego w Polesiu, obręb geodezyjny Łękno, gm. Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXIII/256/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zwola III” - Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego KN.I- 4131.1.106.2014.4 z dnia 05 marca 2014r.

Uchwała Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXXIV/258/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaniemyśl” na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/259/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXIV/260/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej
załącznik Nr 3więcej
załącznik Nr 4więcej
załącznik Nr 5więcej
załącznik Nr 6więcej
załącznik Nr 7więcej

Uchwała Nr XXXIV/261/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

załącznik Nr 1więcej
załącznik Nr 2więcej

Uchwała Nr XXXIV/262/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 03 marca 2014r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w roku 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXV/263/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXV/264/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 marca 2014r. w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 marca 2014 roku (KN.I-4131.1.105.2014.4) orzekającego nieważność Uchwały Nr XXXIII/253/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i usługowej w Lubonieczku, gm. Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXVI/265/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie współdziałania z Gminą Środa Wlkp. w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4131.1.215.2014.20 z dnia 20 maja 2014r.

Uchwała Nr XXXVI/266/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

załącznik Nr 1 więcej
załącznik Nr 2 więcej
załącznik Nr 3 więcej
załącznik Nr 4 więcej
załącznik Nr 5 więcej
załącznik Nr 6 więcej
załącznik Nr 7 więcej
załącznik Nr 8 więcej

Uchwała Nr XXXVI/267/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej więcej
załącznik Nr 1 więcej
załącznik Nr 2 więcej

Uchwała Nr XXXVI/268/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXVI/269/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Zaniemyśl w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć - zastąpiona uchwałą Nr XXIX/188/2017 z dnia 20.02.2017r.

Uchwała Nr XXXVII/270/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia projektu nr POKL.09.01.01-30-008/14 pod nazwą ”Szkoła dla przedszkolaka”

Uchwała Nr XXXVII/271/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

załącznik nr 1 więcej
załącznik nr 2więcej
załącznik nr 3więcej
załącznik nr 4więcej
załącznik nr 5więcej
załącznik nr 6więcej
załącznik nr 7więcej

Uchwała Nr XXXVII/272/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za 2013 rok

Uchwała Nr XXXVII/273/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 09 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Zaniemyśl za wykonanie budżetu Gminy Zaniemyśl za 2013 rok

Uchwała Nr XXXVIII/274/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu za 2013 rok

załącznik do uchwaływięcej

Uchwała Nr XXXVIII/275/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zaniemyśl za rok 2013

załącznik do uchwaływiecej

Uchwała Nr XXXVIII/276/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Zaniemyśl na rzecz najemcy

Uchwała Nr XXXVIII/277/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Zaniemyśl kolejnych umów dzierżawy nieruchomości

Uchwała Nr XXXVIII/278/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/140/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 17 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pigłowice

Uchwała Nr XXXVIII/279/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pigłowice

Uchwała Nr XXXVIII/280/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Pigłowice

Uchwała Nr XXXVIII/281/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Pigłowice

Uchwała Nr XXXVIII/282/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zaniemyśl nieruchomości położonej w miejscowości Zwola

Uchwała Nr XXXVIII/283/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

załącznik nr 1więcej
załącznik nr 2więcej
załącznik nr 3wiecej
załącznik nr 4więcej

Uchwała Nr XXXVIII/284/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXVIII/285/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014 oraz I i II kwartał 2015 roku

Uchwała Nr XXXIX/286/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Zaniemyśl na lata 2014 – 2017

Uchwała Nr XXXIX/287/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 września 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXIX/288/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych w koronie pomnika przyrody

Uchwała Nr XXXIX/289/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

Uchwała Nr XXXIX/290/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XXXIX/291/2014 Rady Gminy Zanemyśl z dnia 15 września 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zaniemyśl na lata 2014 – 2018. Rozstrzygnięcie Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4131.1.389.2014.20 z dnia 13 października 2014r.

Uchwała Nr XXXIX/292/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 15 września 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała Nr XL/293/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

Uchwała Nr XL/294/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 października 2014r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójnościz Priorytetu Ix - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013)

Uchwała Nr XL/295/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 października 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Zaniemyśl na rzecz najemcy - powiązanie z uchwałą Nr V/29/2015 z dnia 30 marca 2015r.

Uchwała Nr XL/296/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 października 2014r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenie użytku ekologicznego w miejscowości Jaszkowo

Uchwała Nr XL/297/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2014

Uchwała Nr XL/298/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

Uchwała Nr XL/299/2014 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaniemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok

Metryka

sporządzono
2013-11-29 przez Barbara Madajczak
udostępniono
2013-11-29 01:00 przez Barbara Madajczak
zmodyfikowano
2018-12-28 10:25 przez Barbara Madajczak
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
475
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.